Norwegian-Italian translation of lykkes med

Translation of the word lykkes med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lykkes med in Italian

lykkes med
gjerningverb riuscire a, farcela a
  jobbverb farcela, portare a termine
  klare å håndtereverb compiere, portare a termine, riuscire in
Derived terms of lykkes med
Similar words

 
 

More examples
1.Spionrapportene" går ut på at laget spiller bevisst offsidetaktikk og har til en viss grad lykkes med det i kampene mot Chile og Frankrike.
2.Betyr det at dersom man lykkes med slike opplegg, så vil det ikke være nødvendig med spesialskoler ?
3.Det er ingen sak å lykkes med de gode oppgavene, smiler Bab Christensen tappert, når hun omsider slippes løs på ukens kryssord.
4.Endelig har en rekke kunstnere i Bærum lykkes med nytenkning.
5.Hvis vi ikke kan videreutvikle vår kraftintensive industri, hva har vi da forutsetninger for å lykkes med, sa Kristensen, som mente at Norge på dette feltet ikke kan klare seg med bronsemedalje, men vi må være best.
6.Om vi vil lykkes med vaksinen kan vi ikke si med hundre prosent sikkerhet, men andre alternativer finnes ikke idag til den omfattende bruken av antibiotika, sier Jørgensen og Hjelmeland.
7.Regjeringen har lykkes med å forene reduksjoner i skatte og avgiftstrykket med nødvendig styrkelse av kommuneøkonomien og helse og sosialsektoren, heter det i en uttalelse.
8.Vi må være realistiske og innse at man ikke automatisk lykkes med å bli stor spiller.
9.Vi vil se" Skibladner" på Mjøsa igjen allerede i juli, under forutsetning av at vi lykkes med å fremskynde reparasjonsarbeidene.
10.Allerede kan ITT og LoeweOpta skilte med digitaliserte chassis til TVapparatene, men ennå har ingen lykkes med å produsere den forventede flate TVskjermen som baserer seg på et helt digitalt TV.
11.At Ullern lykkes med sin form for fotballskole, får de bekreftet gjennom påmeldingene.
12.Bandets medlemmer er naturlig nok helt" i hundre" over det som har skjedd, og har sterk tro på at de skal lykkes med et gjennombrudd.
13.Bortsett fra i Sverige er det således store muligheter for konger og presidenter i Norden til å lykkes med et statskupp denne uke.
14.Desto mindre enheter, desto større mulighet har vi til å lykkes med botreningen for mennesker med alvorlig alkoholproblemer, sier Lasse Johannessen.
15.Det føler vi at vi har lykkes med, sa en talsmann for Greenpeace.
16.Det har blant annet kommet klart frem gjennom diskusjonen i kjølvannet av alle nyheter om prøverørsbarna - in vitro fertilisering - en metode som det nå også ser ut til at man vil lykkes med her i landet.
17.Det har den lykkes med over all måte.
18.Det har forøvrig vært fremholdt at datateknologien kan bidra til å fornye arbeidsmåtene i skolen generelt i en grad som man ellers ikke har lykkes med - på tross av gode intensjoner i lover og læreplaner.
19.Det har vi lykkes med, og noe bedre alternativ har vi ennå ikke, sier underdirektøren og legger til at en eventuell endring av omsetningen vil bli et avveiningsspørsmål av politisk karakter.
20.Det kan være delte meninger om hvor langt vi har lykkes med å føre en aktiv distriktspolitikk her i landet.
21.Det satses nå alt på at man skal lykkes med å stanse gassutblåsningen på Vinland.
22.Det skulle da også være gode muligheter for å lykkes med dette mannskapet som har overrasket meg positivt.
23.Det styrket heller ikke selvtilliten å tenke på at han av fem prøvehopp i bakken bare har lykkes med to.
24.Det største usikkerhetsmoment har vært hvorvidt man vil kunne lykkes med å få folk i de aktuelle forsøksområder tilstrekkelig engasjert og villig til å medvirke.
25.Det synes å være alminnelig enighet blant regjeringspartiene om at vår evne til å løse påtrengende sosiale oppgaver er avhengig av om vi vil lykkes med det økonomiske gjenreisningsarbeide som nå pågår.
26.Dette har Magnor Glassverk A / S lykkes med i samarbeide med forskerne.
27.Dette kan ikke lykkes med mindre lønnsglidningen bringes klart nedover fra det nåværende nivå, fremholder Norges Bank.
28.For en kvinne som skal lykkes med en karriere, er det bare en vei å gå : skille klart mellom jobb og privatliv.
29.Først om et par år vil det bli klart om Elkem og Jernverket vil lykkes med den nye stålprosessen, som er en mye mer direkte vei fra malmen i Rana Gruber til stål enn den man går idag.
30.Han fortjener alles gode ønsker om at han og Yitzhak Shamir vil lykkes med dette uvanlige eksperiment.
Your last searches