Norwegian-Italian translation of lytte til

Translation of the word lytte til from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lytte til in Italian

lytte til
hørselverb ascoltare
  oppmerksomhetverb ascoltare, dare retta a
Similar words

 
 

More examples
1.Solstad burde nok ha tatt seg bedre tid til å lytte til klokeRolfs ord om forskjellen på diktning og journalistikk.
2.Som faren nektet han å lytte til den konservative høyrefløys rop på førstekammer.
3.Å lytte til vann er å lytte seg tilbake...
4.Ønskekonserten" kan man lytte til mandag klokken 19.00 20.00.
5.Derfor øvet jeg meg i hele går ved å lytte til noen av fortellingene mine som er lest inn på lydbånd av Henki Kolstad.
6.Det er ikke minst for vår egen skyld at vi bør lytte til barn.
7.Det viktigste må være å lytte til barna, sier Inger Helene Vandvik.
8.Hvis SovjetUnionen er rede til å gjenoppta STARTforhandlingene og bringer andre spørsmål på bane, vil vi lytte til alle forslag de måtte ha, presiserer han.
9.Jeg aner ikke hvem som står bak, men de uttalelsene jeg har måttet lytte til på telefonen praktisk talt til alle døgnets tider, flommer over av rasisme.
10.Jeg gruer meg nesten til møtet med invasjonsstrendene og atter en gang lytte til beretningene om hvordan bølger av allierte klarte å klore seg i land og lamme de sterke tyske forsvarsverkene, sier Borghild Strømmen til Aftenposten.
11.Jeg vil lytte til hva de har å si, og ta opp de problemer som måtte oppstå underveis.
12.Jobben består først og fremst i å lytte til hva folk har å si og bruke vanlig menneskeforstand.
13.Lytterforeningen skriver videre at det er både hyggelig og lærerikt å lytte til deg.
14.Meningen var ikke å trekke bastante konklusjoner, men å lytte til Frikirkerådets meninger og tanker, var kirkeminister Kjell Magne Bondeviks sammendrag fra et møte som nylig ble holdt mellom folk fra departementene og Frikirkerådet.
15.Og han snakker ofte og gjerne med alle som gidder å lytte til hans forsvar for Amerika.
16.Også det å lytte til musikk kan sette en prosess i gang.
17.Siden du ikke vil høre på oss, vil du kanskje lytte til Gud ? undret hun.
18.Som leger må vi lære å lytte til kvinners lidelser, og det betyr at vi må utvikle et nytt medisinsk sprog.
19.Vi er ikke her for å lytte til barn, men for å diskutere en politisk strategi som gjør barnekulturen mer synlig.
20.Vi har, som han sa, vårt forhandlingsopplegg klart, og vi er rede til å lytte til alternative ideer.
21.Vi har de siste årene ikke vært flinke nok til å lytte til de signaler som har vært sendt, hvilket gjør at vi nå har et akkumulert underskudd på rundt 770 millioner kroner i Oslo kommune.
22.Vi har i alle fall oppfordret foreldrene til å lytte til nyhetene på radio for å få vite om det er streik, og allerede før barnehavene åpnet idag ble det satt opp skilt og stilt opp streikevakter, sier han.
23.Å lytte til barn er et spørsmål om tid.
24.... og så kan den voksne lytte til barnas oppfatning av dette og hint og lære mye om barns tanker og følelsesliv, understreker Grevsgard med en porsjon alvor i skjegget.
25.Akkurat som dansere må vi lytte til vår egen kropp.
26.Alle skal sitte på potte samtidig, sove og spise samtidig og lytte til de samme bøkene.
27.Alt fremstår ikke som like vellykket, men at dette er spennende og original musikk å lytte til, skal det ikke herske tvil om.
28.Amerikaneren viste, efter det flere representanter opplyser, liten vilje til å lytte til de norske synspunktene.
29.At Calmeyer kan lage en nydelig skikkelse av en livets taper iført slåbrok og notetegn er ingen overraskelse, han gjorde det, det var en glede å lytte til.
30.Benkows alvorsord, som fulgte efter lørdagsunderholdningen, var vel verd å lytte til og tenke over.
Your last searches