No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword målrettet. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Vitenskapelig fundert, målrettet miljøterapi".
2.En målrettet innsats til støtte for utviklingen av de demokratiske institusjoner verden over.
3.En redegjørelse for vår strategi kan lett virke floskelbetonet, mens det i realiteten er et spørsmål om hardt og målrettet arbeide, understreker Kveim.
4.Frem mot valget vil vi utnytte vårt store ordførerkorps mer målrettet enn vi har gjort tidligere.
5.Jeg mener det fortsatt er et potensiale for mekanisk industri her i Risør, men det må til et målrettet samarbeide med den eksisterende industrien.
6.Jeg tror ikke det er så vanskelig å få folk til å forstå det når det først sies, men det er så nærliggende for mange å tenke at dersom det først skal satses på forskning, så skal den være målrettet innenfor det og det område, uten å tenke altfor mye over hva som er forutsetningen på lang sikt for at systemet som helhet skal fungere.
7.Jeg tror vi nå må forsøke å bruke den ekstraordinære sysselsettingen som vi setter i gang mer målrettet.
8.Jo, men erfaringen har vist at reglene ikke var målrettet nok.
9.Leo Eitingers innsats er ikke bare i Røde Kors ånd, men også praktisk og målrettet Røde Korsarbeid, sa presidenten i Norges Røde Kors, Bjørn Egge, da han overrakte prisen under en høytidelighet i Universitetets festsal i Oslo.
10.Resultatene så langt tyder på at det nytter å drive skadeforebyggelse efter et målrettet, lokalt opplegg, sier dr. Tellnes.
11.Rød har aldri hatt et målrettet hat eller planlagt motiv for å ta liv, sa Hestenes.
12.Vi fryktet på det tidspunktet å få konkurranse fra andre prosjekter, og kan nå se at det fortrinn vi hadde er spist opp av at Aker på så kort tid har arbeidet så målrettet og rasjonelt.
13.Vi tilbyr våre kursdeltagere 30 timers målrettet undervisning i engelsk for borepersonell, 35 timer petroleumsteknologi, 14 timer med gasslære og 89 timer med sikkerhetsopplæring.
14.Aktor, statsadvokat Anstein Gjengedal, mente at tiltaltes kjøring den aktuelle helgen var målrettet mot tre personer.
15.Bedriften er blant de fremste i verden på røntgenkontraster - og fortsetter sin forskning og utvikling dyktig og målrettet.
16.Bedriftene må selv - ikke Leveraas og jeg - få avgjøre hva som er mest mulig målrettet.
17.Breen tente en ny sigarett og stirret målrettet ut av vinduet.
18.Claus E. Feyling (h), som er saksordfører for forskningsmeldingen, sa at man i de neste år ikke kommer utenom en gradvis og målrettet opptrapping av offentlig såvel som privat forsknings og utviklingsinnsats.
19.DETTE krever målrettet innsats, først og fremst fra dem som er satt til å bestemme hva som skal skje i Oslo.
20.De 450 millioner kunne ha bidratt til å sikre konkurranseutsatte industriarbeidsplasser hvis midlene var blitt utnyttet målrettet for å styrke norsk industri.
21.De generelle forskriftene gir ikke de ansatte, foreldrene og samfunnet veiledning i å tilrettelegge et pedagogisk målrettet arbeide.
22.De partier som utelukker slike sider ved vurderingen, fratar seg muligheten til målrettet virkemiddelbruk og fra å lære av erfaringer.
23.De tekniske etater ser betydningen av en målrettet informasjon.
24.Den sittende regjerings slappe håp om at noe skal skje av seg selv i nyteknologiområdene, skal byttes ut med målrettet innsats av kapital, kunnskap og forskning for å få utviklingen i gang.
25.Denne serien var et godt eksempel på hvor ypperlig radioen kan fungere om den benyttes bevisst og målrettet i kulturformidlingen.
26.Der hadde formannen i energi og industrikomiteen, stortingsrepresentant Reidar Due, en interpellasjon hvor han ifølge avisreferatene bl. a. uttalte at det var betydelige energimengder å spare ved en målrettet innsats på enøktiltak.
27.Derfor vil skoleutviklingen fremover både være målrettet og skje under demokratisk kontoll.
28.Derimot er de siste dagers lekkasje ledd i et målrettet forsøk på å vinne forståelse for et øket militært og diplomatisk press mot Nicaragua såvel mot Cuba og SovjetUnionen.
29.Dersom vår avskrekking slår feil og vi blir angrepet, må Hæren være i stand til å forsvare vårt landterritorium mot en meget velutdannet, velutstyrt og målrettet angriper - overlegen i antall, ildkraft og mobilitet.
30.Dessuten er han opptatt av å drive målrettet forskning for å skaffe seg et best mulig grunnlag for avgjørelsene han må ta.