No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword måltid. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det hjelper også om man tar seg tid til å lage et skikkelig måltid, og gjerne invitere noen til å holde seg med selskap ved matbordet.
2.Efter flere måneders hardt arbeid med mye ubetalt overtid, med dårlig mat, bestående av bare ett måltid pr. dag og vanskelige sanitære forhold, er vi dessuten blitt direkte truet av kapteinen, forteller Timotheo Gones Silveira til Afteposten.
3.12 000 mennesker, gamle, mødre og barn, som er sikret ett måltid om dagen.
4.250 000 mennesker i Tchad får idag utdelt ett måltid mat om dagen av hjelpeorganisasjonene i landet, 100 000 av dem av Røde Kors, som i tillegg har kriseprogram for ytterligere 85 000 mennesker.
5.Allikevel hendte det ofte at vi ikke fikk mer enn ett sparsomt måltid i døgnet.
6.Andre fattige - men som tross alt har noen penger mellom hendene - skal få kjøpe seg et måltid mat for under ti kroner.
7.Av erfaring vet vi at et slikt raskt måltid setter fart i det videre arbeidet, og så behøver ingen å tenke på duking av matbordet før hytta er gjennomvarm og man finner tilværelsen behagelig.
8.Av og til blir soldatene så nedkjølt at det er nødvendig med tørre og rene klær, et godt måltid varm mat og en natts søvn innendørs.
9.Bare overlat valget til meg, så får dere et uforglemmelig måltid.
10.Benken holdes delvis oppe av Lecablokkene og delvis av benkonstruksjonen, som dessuten gir plass til både vinflasker, grillutstyr og andre nødvendige ting for et vellykket måltid.
11.Da fiskerne ordnet seg selv og det mest gikk på kaffe og småkaker til hvert eneste måltid.
12.Da vil det bli behov for et sted der trailersjåfører og andre kan overnatte, få seg et godt måltid og en varm dusj.
13.De får ett måltid mat om dagen av Røde Kors.
14.De får liten eller ingen økonomisk støtte fra forbundet, og i flere mindre grubesamfunn er det åpnet suppekjøkkener slik at streikende og deres familier iallefall kan få et skikkelig måltid om dagen.
15.De har med sodja, chang, tsampa og litt brød til et måltid midt på dagen.
16.De må kunne uttrykke seg på engelsk og ha den innstilling til vanlig høflighet - at det måltid som bys dem i et hjem skal de spise.
17.Den kan medføre diare hos den som prøver å nyde et måltid blåskjell.
18.Denne brune soppen som kan være så vanskelig å få øye på, opptrer gjerne i store kolonier på ett sted, slik at du raskt får nok til et godt måltid.
19.Der, et par hundre meter unna, står kanskje en hel ulveflokk og holder måltid på en død elg.
20.Der hvilte Menneskeslukeren og de andre kjempene mellom hvert måltid.
21.Der snakkes det nemlig om tilberedelsen av et påskelam til Jesu siste måltid med disiplene.
22.Det ble et herlig måltid !
23.Det dreier seg om et sted hvor det er muligheter for en seng, et måltid, samtale med foresatte eller helsepersonell - et sted å være inntil man har funnet en mer varig løsning.
24.Det er et faktum som må bety at Jesu siste måltid ikke ble inntatt ved påskehøytidens - og sabbatens begynnelse - men kvelden før.
25.Det gjelder å variere og improvisere slik at hvert måltid blir en fest.
26.Det serveres ett måltid ombord og fra England til Norge får man til og med varm engelsk frokost.
27.Det skjedde bl.a. da konsul Jürgens ønsket velkommen til et velsmakende måltid.
28.Det var billig å spise ute - bare 1216 norske kroner for et måltid.
29.Det var en høytid som ble innledet med et rituelt måltid ved begynnelsen av den femtende dag i måneden nisan (marsapril efter vår kalender), da fullmånen steg over horisonten.
30.Det vil bli lansert en ny spiseide, hvor gjestene i større grad har mulighet til å bestemme hva et måltid skal koste.