Norwegian-Italian translation of møte opp

Translation of the word møte opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

møte opp in Italian

møte opp
folkemasseverb radunarsi, riunirsi
Examples with translation
Psykologer sier at optimisme, humor og kreativitet er de beste verktøyene for å møte psykologisk motgang forårsaket av den nåværende økonomiske krisen.
Temaet for vår møte er svært aktuell.
Similar words

 
 

More examples
1.Tippen", Hengern"," Klempern" og de andre entusiastene så det som sin plikt å møte opp her.
2.Det er ingen vits i å møte opp på flyplassen uten billett.
3.Det er nok mange flere som kunne tenke seg å møte opp, men de tør ikke komme, forteller hun.
4.Efter sitt siste løft fikk Eriksen beskjed om å møte til kontroll og underskrev også her innkallingsskjemaet, der bl.a. konsekvensen av ikke å møte opp ble gjort klar.
5.Hele byen kan møte opp på grev Wedels plass imorgen, fredag klokken 12.20, sier Jan Sigurd Østberg i Stiftelsen Militærhospitalet.
6.Jeg har fått beskjed om å møte opp på kretskontoret for å hente et brev, men jeg aner ikke hva det inneholder, sier RBKformann Dreier.
7.Og for å efterse at kopieringsforbudet virkelig fungerer, vil det bli såkalt punktovervåkning på enkelte skoler i flere byer, der våre medlemmer vil møte opp ved kopieringsmaskinene.
8.Selvfølgelig skal jeg møte opp.
9.Vi vil møte opp og ønske Somby velkommen hjem, men legger ikke opp til noen politisk demonstrasjon, sier formannen i Oslo Samiid Særvi, Birger Nymo, til Aftenposten.
10.150 barn møtte frem da sportsklubben i Erfurt rykket inn en annonse hvor barn som ønsket å begynne med kunstløp, ble bedt om å møte opp i ishallen.
11.Begge skal møte opp på Sessvoldmoen i begynnelsen av april.
12.Bl.a. underrettet man London som kringkastet paroler til nordmenn om ikke å møte opp til registrering.
13.Da gjelder det å møte opp der hvor ens egne muligheter er best.
14.De barna som ikke har funnet på kostymer selv kan møte opp på Youngstorvet før avgang og få låne drakter.
15.De som ikke har fått beskjed, må møte opp for nærmere informasjon.
16.De som måtte være interessert i andre former for sport, må nesten møte opp på alle arrangementene selv for å holde seg orientert.
17.Den gang gadd bare 32 prosent av 42 millioner stemmeberettigede å møte opp ved valgurnene.
18.Det er bare å møte opp ca. en time før forestillingen begynner, eller kjøpe billetter i teatersentralen.
19.Det er ingen vits i å møte opp på flyplassen dersom billetten ikke er sikret på forhånd.
20.Det fikk bra kritikk, men nesten ingen gadd møte opp i det kjente teatret i byen, så det gikk bare to ganger.
21.Det forutsetter at man skaper miljøer som er åpne nok til at folk virkelig våger å møte opp og å stille de spørsmål som de selv arbeider med.
22.Dette fremgikk under foredraget, som ble fremført av ekspedisjonssjef Jan Kristiansen i Kommunaldepartementet fordi Rettedal selv like før seminaret ble forhindret fra å møte opp.
23.En velkomstkomite fra Oslo Samiid Særvi vil møte opp på flyplassen for å ta imot familien, som siden høsten 1982 har bodd hos en indianerstamme i Canada.
24.Et hundretalls Jern og Metallmedlemmer vil allerede i morgentimene møte opp på trafikkknutepunkter og dele ut løpesedler.
25.Han begraves onsdag, og kommunistpartiet venter at en million mennesker vil møte opp i begravelsen.
26.Han har selv erklært seg villig til å møte opp for å besvare spørsmål, og han har søkt om permisjon fra Ullersmo landsfengsel, sier Paxredaktøren til Aftenposten.
27.Henrik Syse mener det er en fordel å møte opp til timene, og følge nøye med i undervisningen.
28.Hun gjentok senere i et brev at Olga ikke kom til å møte opp på skolen, og hun la til at hun ville være ute av landet når han mottok brevet.
29.Hvis pasientene da følger kiropraktorens anvisninger, trenger han bare møte opp til kontroll et par ganger i året.
30.Hvordan man har overtalt folk til å møte opp og la seg registrere, eller hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for hverdagen til dem som uteblir fra registreringen, er vanskelig å få fastslått.
Your last searches