Norwegian-Italian translation of magrere

Translation of the word magrere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

magrere in Italian

magrere
kroppadjective più magro
Similar words

 
 

More examples
1.Blant de statsøkonomiske kandidater var det bare 13 prosent kvinner, og magrere skulle det bli.
2.Da den jevne kvinne og mann ikke kan betros selv å blande seg et glass hel og skummetmelk ved eget frokostbord, må produsenten komme dem til hjelp med spesielle kartonger med ferdigblandet vare, garantert magrere enn helmelk, og fetere enn skummet.
3.Da går de på magrere kost, og drikker mye.
4.Den ca. 14 dager gamle innstillingen inneholder som kjent forslag til vesentlig magrere tider for norsk landbruk, sett ut fra dagens støtteordninger.
5.Den fullsatte aula protesterte da også høylytt mot redusering av statsmillioner, oppheving av distriktsskatteloven i sin nåværende form og vesentlig magrere investeringsstøtte til bøndene.
6.Den magrere pølsen har heller ikke vært tilgjengelig over hele landet.
7.Den påfallende hyppighet av denslags på kinoplakatene har selvsagt noe med publikums alderssammensetning å bestille, men det er jo en trøst at de svulmende ungdomskull efterhvert avløses av magrere, slik at det kommersielt interessante publikumet blir eldre og vil ha andre filmer.
8.Det blir jo magrere og magrere kost efterhvert.
9.Det blir magrere og magrere i Halden, i 1983 fikk kommunen inn 2,3 millioner kroner mindre i skatt enn budsjettert.
10.For Statens ernæringsråd er det en viktig målsetning å arbeide for et magrere kosthold.
11.Foruten den evige brødkrig bakerne seg imellom, er økende import av spesielt danske kaker en kilde til stadig magrere fortjeneste.
12.Gjennom en formannskapssak nylig fikk vi illustrert hvordan kommunens økonomiske situasjon også fører til at forebyggende tenkning nå gis enda magrere kår enn tidligere.
13.Han har vanskeligheter med å puste, åpenbare problemer med å bevege seg og er blitt påtagelig magrere i ansiktet sammenlignet med hva han var før sommeren.
14.Han liker ikke at jeg er så tynn, og stadig blir magrere.
15.Har så helsevesenet fått magrere kår i de senere år ?
16.Her er tilbudet magrere enn hva jordbrukets forhandlere kan gå med på.
17.I matveien skal det være magrere tider, men så spørs det da, om ikke mye av smaken nettopp sitter i flesket !
18.MAGRERE I HALDEN.
19.Man kan gjerne bytte ut fete melkeprodukter med magre, fete kjøttvarer med magrere og noe kjøtt med fisk.
20.Med et stadig magrere tilbud om feriekoloniopphold for Oslobarn, startet vi ifjor hva vi kaller" åpen leir" på leirstedet vårt, Lunde i Son.
21.Med unntak for 1977 da det ikke ble medalje i VM, har roernes medaljehøst ikke vært magrere siden den moderne tid ble innledet med en bronsemedalje i firer med styrmann i 1970.
22.Men efter at fangstene på Kinas egne banker er blitt magrere på grunn av overfiske, er også kineserne begynt å søke til fjernere farvann.
23.Når vi samtidig vet at fettet også spiller en stor rolle for utvikling av hjertekarsykdom, er det ikke uten grunn at Statens Ernæringsråd stadig understreker betydningen av magrere kost.
24.Og tar man for seg Norsk Idrett som folkebevegelse og kulturaktivitet, blir TVtilbudet enda magrere.
25.Statens ernæringsråd håper at lettmelken vil bidra til et magrere kosthold - et alternativ til helmelk - men uten å gå på bekostning av skummetmelken.
26.Statens ernæringsråd håper fortsatt at lettmelken vil bidra til et magrere kosthold og tror derfor at den vil få en positiv effekt på den fremtidige norske kostholdsutviklingen.
27.Kolesterol innholdet i blodet kan blant annet senkes med magrere kost, sier dr. Leiv Ose som har ansvaret for det nye behandlingstilbudet på Rikshospitalet.
28.Det blir magrere - eller mindre fete - tider for tidligere amerikanske presidenter efter et vedtak i Kongressen.
29.Det er i et nøtteskall situasjonen i fransk forskning : grunnforskning på internasjonalt toppnivå, men hittil magrere resultater når det gjelder å omsette forskningen i konkrete, kommersielle produkter, slik amerikanerne og japanerne er eksperter på.
30.Et av hovedbudskapene har vært å få folk til å gå over til magrere melk, og salgstallene tyder på at man har lykkes, mener Tovik.
Your last searches