Norwegian-Italian translation of manøvrere

Translation of the word manøvrere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

manøvrere in Italian

manøvrere
transitivverb azionare, far funzionare
  farkostverb manovrare
Synonyms for manøvrere
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg tror det er veldig viktig å få føle at du kan manøvrere bilen skikkelig før møtet med vanskelige trafikksituasjoner, sier hun og oppfordrer andre i samme situasjon til å forsøke seg.
2.Men det kan likevel ikke være lett å holde en høy hastighet og manøvrere farefritt blant brettseilere og andre fjordfarere uten at kjøretiden økes.
3.10 sekunder bør være tid nok til å manøvrere unna.
4.Avisen vil på ingen måte være med på at partiledelse og andre ikke har forsøkt å manøvrere ut av denne problematiske situasjon.
5.Behendig forsøker Anja Breien å manøvrere sin sjette spillefilm opp i formålstjenlige luftlag, men der kommer hennes konstruksjon ut for vinddrag og strømninger som den ikke riktig tåler.
6.Bekymringen i NATO faller i tid sammen med en voksende uro blant spanske NATOmotstandere, som frykter at Gonzalez er så sterkt på gli at han vil forsøke å manøvrere landet inn i det militære NATOsamarbeidet.
7.Betingelsen for at hun får det til er at hun har barneseil som er mindre enn de voksnes, og som gjør det lettere å holde og manøvrere.
8.Bilen får kortere bremsestrekning, og sjåføren kan manøvrere under full oppbremsing også på glatt Poenget ved de blokkeringsfrie bremsene er, innlysende nok, at bremsene aldri blokkeres...
9.Campingvognene er i ferd med å byttes ut med store biler, som blant annet er lettere å manøvrere i trafikken.
10.De to lå ca. 100 meter fra hverandre, men terrenget var ikke verre enn at helikopteret kunne manøvrere helt inntil slik at sikker identifikasjon kunne utføres.
11.De trener på å manøvrere, forteller damen på vår høyre side - fjellet er bredt nok til tre i bredden og to fly på toppen.
12.Den er lett å manøvrere.
13.Det er ingen bok som lærer deg å manøvrere, reparere motor eller sette en spinnaker.
14.Disse kilder innrømmer at de nye forhandlingene kan oppfattes som taktiske bevegelser - som et forsøk på å manøvrere i forhold til opinionen i en fastlåst situasjon.
15.En mulig årsak til at skipperen ikke maktet å manøvrere snurperen i sikkerhet, er at sildelasten hadde forskjøvet seg.
16.En på bokens vegne sterkt bekymret Brikt Jensen forsøkte å manøvrere idehistoriker og kulturpersonlighet Langslet og musikkprofessor og barnesanginnsamler Bjørkvold i en slags verbal front mot frontkollisjon.
17.En var så irritert på seileres opptreden under slike forhold at han overveiet å manøvrere slik at seilbåten gikk på grunn neste gang en situasjon oppsto.
18.Fenomenet forteller en hel del om kjønnsroller, noe jeg ikke skal ta opp generelt, men det er i hvert fall opplagt at flere enn en ombord må kunne manøvrere båten.
19.For at en slik ordning skal bli levedyktig, må begge sider vise en ærlig vilje til å inngå kompromisser og evne til å manøvrere i det politisk så vanskelige farvann i Jerusalem.
20.For sentralregjeringen er det å manøvrere mellom de ulike alternativer i Punjab som en linedans der det minste feiltrinn kan få de mest vidtrekkende følger.
21.Fra et militært og politisk nederlag sommeren 1982 klarte Syria å manøvrere slik at landet fikk større innflytelse i Libanon enn noensinne.
22.Gutten greide fint å manøvrere stolen, til tross for sitt store handicap og sin lave alder.
23.Han fortalte meg at forvirringen var både stor og ekte de par første gangene, men efterhvert er både mor og barn blitt rene eksperter på å manøvrere båten opp til fenderen og få den ombord igjen.
24.Jeg kan bare vise til at en svensk Senterpartileder sa at det i politisk strategi var like viktig å vite hvordan en skulle komme ut av et regjeringssamarbeid som det var å manøvrere seg inn i samarbeidet.
25.Kongen har vist at han er i besittelse av sikre politiske instinkter og en forbløffende evne til å manøvrere i vanskelige situasjoner.
26.Losen hadde ikke fått beskjed om - hverken av styrmann eller kaptein - at skipet var meget tregt å manøvrere fordi det hydrauliske rorsystemet ikke virket skikkelig.
27.MIG29 kan fly to ganger lydens hastighet, mestrer alle værforhold og er lett å manøvrere.
28.Men Panov kan manøvrere de store gruppescenene - og fektescenen hadde flukt og dramatisk liv.
29.Men det var denne staheten som berget ham da han så å si ble hevet på sjøen av mytteristene og måtte manøvrere seg gjennom 40 dager i åpen båt med noen få lojale, sier Hopkins til Afenposten og legger til at han ikke bare lærte seg til å beundre kapteinen, men sogar til å like ham.
30.Men det var nettopp denne staheten som berget Bligh og hans få lojale menn da de praktisk talt ble kastet på sjøen av mytteristene og måtte manøvrere seg gjennom førti døgn i åpen båt på åpen sjø, sier Hopkins som ikke bare lærte å beundre kapteinen, men også å like ham.
Your last searches