No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword manøvrering. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.I det religiøse samfunn gjør det seg gjeldende en økende bekymring over denne manøvrering, sier en talsmann for saksøkerne, dr. Robert Maddox.
2.Denne utenrikspolitiske manøvrering var kjent for regjeringen, men naturligvis ikke for folket.
3.Dermed har regjeringen svært lite alburom til manøvrering både økonomisk og politisk.
4.Enda verre er det sannsynligvis når det gjelder manøvrering av båten.
5.Forslaget om regionfelt skal gi anledning til manøvrering med minst en brigade og skyting med alle Hærens våpen, og vil i størrelse trolig måtte bli i overkant av 500 km P12.
6.Halen på glideren braste imidlertid ned på kanten av stupet idet han hoppet ut, og bare iskald manøvrering gjorde at han unngikk å slå kollbøtte inn mot fjellveggen, får NTB opplyst.
7.Manøvrering av et så langt og smalt monstrum kan knapt tenkes å finne sted annet enn i havet.
8.Men først skal vi legge inn til en brygge, og der må manøvrering og presist samarbeid til.
9.Men også på gode motorveier forårsaker høy fart, tett kjøring og uforsiktig manøvrering livsfarlige situasjoner.
10.Men tirsdag klarte Siles Zuazo efter lang tids manøvrering å få Paz Zamoras parti med i regjeringen igjen.
11.Seilbrettet fikk sleper" ombord", og med vindens hjelp og god manøvrering ble den hurtiggående båten tauet til land.
12.Som vederlag for sin betenkelige fremmedhet kan hurtigruteskipet med omhyggelig manøvrering i svært grunne farvann landsette Trøndelags kvinnelige svar på Stutum, samfunnsrefseren og kommentatoren Flettfrid Andresen, ved hotellet og slippe henne løs på seerne.
13.Særlig fordi det store flertallet av disse uhellene oppstår under manøvrering i havn er det vesentlig å se efter alt tauverk som kan skape problemer.
14.Under manøvrering i en havn med adskillige omdreininger på båtens kraftige motor fikk propellen tak i jolletauet med den følge at hele maskinen ble dratt av fundamentet samtidig som aksling og gir fikk betydelige skader.
15.Å få gjennomført mest mulig av egne prinsipale standpunkter stiller store krav til manøvrering.
16.Asplan fremholder i sin konsekvensanalyse at Forsvaret ikke vil få arealmessige ulemper ved en sivil terminal, men derimot få øket sine muligheter for plassering og manøvrering av sine fly.
17.De største problemene oppsto under manøvrering inn og ut på motorveiene.
18.Den britiske Osloambassades manøvrering i forbindelse med Denis Healeys korrespondent virksomhet i Arbeiderbladet var mer stinkende enn artikkelen i The Observer gir inntrykk av, skriver tidsskriftet New Statesman torsdag.
19.Denne politikk vil skje ved varsom manøvrering, som kan føre til en reduksjon i Sovjets engasjement i den tredje verden, og muligens mindre avhengighet av militær makt, mente den vesttyske forskeren.
20.Det er ironisk at det er under sosialistisk styre Frankrike blir førstesidestoff ikke bare i utenlandske aviser, men også i franske - og det er vanskeligere - for dets militære og politiske manøvrering i utenlandske farvann.
21.Drømmen om en gjenforening av Venstre og DLF er for meg alltid levende, men efter mitt syn er Venstres manøvrering med sikte på en sosialistisk regjering noe som vanskeliggjør ytterligere at denne drømmen blir virkelighet.
22.Iallfall er det vanskelig å få sett hele bildet på en gang - uten behendig manøvrering og halsstrekk bak andre like" kunstinteresserte".
23.Levering av propellsystemer for fremdrift, manøvrering og dynamisk posisjonering innebærer betydelig arbeide også for gruppens propellseksjon.
24.Man regner imidlertid med å unngå dagens vanskelige og rotete manøvrering av flyene på bakken, noe som vil spare flyselskapene for tid og gi reduserte utgifter gjennom kortere bakkeopphold.
25.Rettssaken skulle egentlig ha begynt i november, men måtte utsettes på grunn av innsamlingen av det omfattende bevismaterialet og den juridiske manøvrering fra dem som ønsker å unngå saken.