Norwegian-Italian translation of manipulere

Translation of the word manipulere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

manipulere in Italian

manipulere
generellverb manovrare, manipolare
  uærlighetverb manipolare, truccare
Synonyms for manipulere
More examples
1.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
2.Den som påstår at landsmøtet i Kjemisk er lett å manipulere, kjenner forbundet dårlig, sa han.
3.Han er spesielt opptatt av at ulandene lettere lar seg manipulere i forbrukerspørsmål.
4.Har Treholt hatt evnen til å manipulere norsk sikkerhets og atompolitikk ?
5.Vi mener det bør være henvisningsplikt, at man ikke skal kunne manipulere nakker og barn, og at kiropraktorer ikke må behandle astma og sukkersykepasienter.
6.Vi vil ikke la oss manipulere inn i en sak vi bare kan tape, erklærte Solidaritetslederen.
7.Amnesty International er nå i gang med å undersøke hvorvidt de tyrkiske myndighetene har gjort forsøk på å manipulere parlamentarikerne.
8.Barn og unge læres opp til at de er" ofre", og redde mennesker kan lett bli aggressive, samtidig som de er lette å manipulere, sier han.
9.DER finnes nær sagt utallige eksempler som viser hvordan politiske myndigheter har latt seg manipulere med av pressgrupper innenfor en rekke forskjellige sektorer av samfunnslivet.
10.De har til de grader fått lære at ikke alle politiske motstandere lar seg manipulere vekk med elementære organisasjonsmetoder og grov uhøflighet.
11.De nåværende nominasjonsreglene har i økende grad gjort det mulig for små aktivistsekter på den ytterste venstresiden å manipulere nominasjonsprosessen.
12.Dermed ble det lettere å manipulere deler av norsk utenrikspolitikk.
13.Det antydes taktisk spill for å manipulere kystkommunene ut over sidelinjen.
14.Det er dessuten lettere blasfemisk, fordi det er å gjøre Gud til noe man kan manipulere, med andre ord til en avgud.
15.Det er vanskelig å tro at folk lar seg manipulere så grovt.
16.Disse reaksjonene bør predikanten ikke la seg manipulere av.
17.For det første måtte man være på vakt mot å la seg manipulere av dette partiske mediaverk, ærlig nok erkjent som sådant av dets skaper Emilio De Antonio, som er ekspert i genren.
18.Han hevdet at uten deltagelse fra en betydelig opposisjon, fortsatte sandinistene å manipulere hele valgprosessen, inklusive politiet, hæren, mediene og masseorganisasjonene i et forsøk på å skape en illusjon om støtte fra folket.
19.Hele innlegget oser av mistenkeliggjøring - karaktermotstanderne blant lærerne blir beskrevet som en uansvarlig gruppe - klar til å manipulere og indoktrinere eleven.
20.Her er det viktig med åpent sinn å vurdere de muligheter politijuristen har til å manipulere en sak på efterforskningsstadiet i disfavør av individets rettssikkerhet.
21.Hvis motsetningene i en bedrift er store, er det lett for ledere å bruke autoritet og manipulere.
22.Jo mer vi" vet", jo mer kyniske synes vi å bli like overfor muligheten til å manipulere med andres meninger, og jo mer selvforakt synes vi å få.
23.La oss slutte opp om det tradisjonelle speiderarbeidet - det innebærer samtidig at de som ivrer for å manipulere barn i politisk virksomhet vedblir å være ensomme.
24.Labours talsmann i økonomiske saker, Roy Hattersley, beskyldte finansminister Lawson for å manipulere tallene for lånebehov, og anklaget finansministeren og regjeringen for atter en gang med vilje å ha oversett køen på 3,5 millioner arbeidsløse for å få bokføringen til å stemme.
25.Man tror kanskje at vi er lettere å manipulere enn andre grupper med overveiende maskuline innslag.
26.Men når politiet ikke i nevneverdig grad har fokusert på dette i avhørene, gjenspeiler det også at man hittil ikke har hatt noen holdepunkter for at Treholt på oppdrag fra KGB, bevisst skal ha forsøkt å manipulere norsk politikk.
27.Når LOsekretær Yngve Hågensen sier at LO ønsker en Ap.regjering, er det ikke å manipulere med medlemmenes ønsker, men ganske enkelt å gi uttrykk for dem, mener Hamar Arbeiderblad.
28.Omstendighetene rundt gråsoneavtalen viste hvor gode informasjoner Moskva satt med, og at de dermed var istand til å manipulere Norge.
29.Partiorganisasjonene er ikke så lette å manipulere.
30.Resultatet blir at stadig flere begynner å manipulere med sin formue for å omgå bestemmelsene.
Similar words

 
 

manipulere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) manipuleremanipulerendemanipulert
Indikative
1. Present
jegmanipulerer
dumanipulerer
hanmanipulerer
vimanipulerer
deremanipulerer
demanipulerer
8. Perfect
jeghar manipulert
duhar manipulert
hanhar manipulert
vihar manipulert
derehar manipulert
dehar manipulert
2. Imperfect
jegmanipulerte
dumanipulerte
hanmanipulerte
vimanipulerte
deremanipulerte
demanipulerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde manipulert
duhadde manipulert
hanhadde manipulert
vihadde manipulert
derehadde manipulert
dehadde manipulert
4a. Future
jegvil/skal manipulere
duvil/skal manipulere
hanvil/skal manipulere
vivil/skal manipulere
derevil/skal manipulere
devil/skal manipulere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha manipulert
duvil/skal ha manipulert
hanvil/skal ha manipulert
vivil/skal ha manipulert
derevil/skal ha manipulert
devil/skal ha manipulert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle manipulere
duville/skulle manipulere
hanville/skulle manipulere
viville/skulle manipulere
dereville/skulle manipulere
deville/skulle manipulere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha manipulert
duville/skulle ha manipulert
hanville/skulle ha manipulert
viville/skulle ha manipulert
dereville/skulle ha manipulert
deville/skulle ha manipulert
Imperative
Affirmative
dumanipuler
viLa oss manipulere
deremanipuler
Negative
duikke manipuler! (manipuler ikke)
dereikke manipuler! (manipuler ikke)
Your last searches