No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword marsj. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Omtrent dette sto på en av de fanene Hans B. Skaset heiste i sin marsj mot formannsstolen i Norges Idrettsforbund.
2.Sandinistgeriljaen er på marsj over grensen til Honduras efter å ha sikret seg makten i nabolandet Nicaragua, mener myndighetene i Honduras.
3.Venstre om marsj ! !
4.Jeg kan ikke svare på vegne av bedriftsledere som blåser sine forpliktelser en lang marsj, sier Moore, som svar på spørsmålet om hvor mange enheter det totalt kan dreie seg om.
5.Men egentlig blåste du dem altså en lang marsj ?
6.Men med de forandringer som har funnet sted, fra tvangsmidler og de store saler til dagens miljøterapi, og med pedagogikk og idretten på full marsj inn, er det klart at psykiatrien er langt mer ressurskrevende når det gjelder personale, påpeker Retterstøl og minner om man her hjemme er relativt forsiktige med medisinering i forhold til hva man kan oppleve i hjelpeapparatet i mange andre land.
7.Men når dere spiller utenfor Slottet, tror dere Kongen hører på, eller blåser han musikken en lang marsj ?
8.På teatret her i London vises et stykke av David Edgar," Mayday" som Englands marsj mot konservatismen.
9.Vår marsj var en stor suksess.
10.125års jubilantene Abildsø og Bekkelaget trakk lodd om rekkefølgen og æren av å gå først og det ble altså B før A. Og siden gikk det slag i slag, sang på sang, marsj efter marsj.
11.At undertegnede den aktuelle dagen, fredag 8. juli, tilfeldigvis var ankommet Styggevasshytta efter en marsj i tung sne da statsrådhelikopteret i strålende sommervær suste over hyttetaket og lot stillheten eksplodere, skal ikke tillegges noen vekt.
12.Blant originalmanuskriptene var en marsj, som Sjostakovitsj skrev da han var 11 år gammel, og som er dedisert til dem som falt i revolusjonen i 1917.
13.Blås en lang marsj i ungdommen, og la dem ødelegge seg selv og sin fremtid hvis de ønsker det.
14.Bærums Verk IF er som vanlig arrangør for både løp og marsj.
15.Chandra Shekhar møtte imidlertid mye motstand da han planla fjorårets marsj, også fra kretser i hans eget parti som mente det var galt å nedprioritere det parlamentariske arbeidet på denne måten.
16.Da var HemplemanAdams allerede på et tidligere tidspunkt, efter bare en ukes marsj, blitt midlertidig hentet tilbake til utgangspunktet av et helikopter, fordi de første dagsmarsjene hadde avslørt svakheter ved utstyret hans.
17.Da vi skulle selge dem igjen var markedsprisen for boliger på rask marsj nedover.
18.De er nå på full marsj inn i formannskapene.
19.De ni finaleplassene var langt i overkant av hva man hadde forventet, og selv om vi oppnådde fine femteplasser som beste, virker det unektelig som om norsk svømmesport er på marsj i riktig retning igjen.
20.De representerer Turmarsjens Venner og går under mottoet" Uten deg ingen marsj".
21.De to statsministre sto på et rødt podium mens et militærorkester spilte" Ja, vi elsker" og" Frivilliges marsj", som er Kinas nasjonalsang.
22.De voldsomme følelsesutbruddene når barnet skriker og gråter, er skjelven over hele kroppen, klynger seg krampaktig til mor eller far, de kan vi ikke bare blåse en lang marsj.
23.Demokratiet var imidlertidig på marsj.
24.Den studeres ved aftenteltet, som er slått opp efter padling langs Damtjernbredden, og noen hundre meters marsj.
25.Denne uoverensstemmelsen mellom hva folk må betale til myndighetene og den fullstendig ikkeeksisterende hjelp de får igjen - der finnes ingen vei, ingen elektrisitet, ingen vannforsyning, ingen leger eller skoler har utvilsomt ført til den scenen vi ble vidne til på Tirelymarkedet, det mest avsidesliggende stedet i disse klippene, som vi nådde efter en marsj på 34 kilometer.
26.Der er han nå en av de ti sekretærene og innehar altså en post som vanligvis er en solid plattform for videre marsj oppover.
27.Derfor spørs det om han ikke til syvende og sist kommer til å blåse generalkrigskommissæren en lang marsj.
28.Dermed står VMmatchen på stedet marsj.
29.Dessuten blåser han det musikalske en ganske lang marsj.
30.Det er fjerde gang en slik marsj arrangeres i forbindelse med TVinnsamlingen, og hittil er overskuddet blitt 500 000 kroner.