Norwegian-Italian translation of marsjere

Translation of the word marsjere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

marsjere in Italian

marsjere
generellverb marciare
Anagrams of marsjere
More examples
1.Er truselen mot de sydlige deler av landet øket de siste årene, og er det blitt praktisk lettere for en motstander å marsjere gjennom enkelte deler av Sverige og Danmark mot Norge ?
2.Jeg liker å marsjere, sier Øyvind Stige i Løren skoles guttekorps.
3.Jeg sa til dem at vi kan marsjere i tusenvis til monumentet, bli slått med køller eller til og med skutt - vi har ingen chanse, sa Walesa i et telefonintervju senere på dagen.
4.Vi bygger ikke opp våre styrker for å marsjere mot Sovjet og slå russerne.
5.Arbeiderne i tinngruben Huanuni, den største i Bolivia, vil marsjere til hovedstaden La Paz, som ligger over 200 kilometer borte.
6.De har satt seg fore å få øyriket med 160 millioner landsmenn til å marsjere i rettroende takt, i islams navn vil de renske vekk grunnleggende deler av folketroen og kulturarven i sitt hjemland.
7.De stilte med hvert sitt klubbflagg, dermed håpet de begge å kunne marsjere ut under vinnerens flagg.
8.Demonstrantene ropte slagord til fordel for Solidaritet, før opprørspolitiet grep inn og hindret dem i å marsjere til et minnesmerke over de omkomne fra 1956.
9.Den efter manges mening" overkjørte" mindretallsgruppen fant seg i sin skjebne uten å marsjere ut.
10.Den norske troppen skal nemlig marsjere inn som nummer 13 på Harvard stadium i Boston under åpningen av lekene.
11.Det er artig å spille, og jeg liker å marsjere.
12.Det er på dette grunnlag Benkow - og dermed også Willoch og Stray truer med regjeringskrise for å tvinge mellompartiene til å marsjere i takt.
13.Det ville synes som et politisk feilgrep å marsjere inn i nasjonalforsamlingen og kreve avskaffelse av loven om militærtjeneste under åpningssesjonen.
14.En latinamerikansk pressgruppe truet helt til siste slutt med å marsjere ut i protest mot en ny innvandringslov, som de anser diskriminerende.
15.Foran den store dagen driver derfor mange en intens tørrtrening, øver seg i å marsjere, synge og rope taktfaste slagord.
16.Fredsbevegelsen bør få marsjere i fred.
17.Først kl. 20.30, syv timer efterat de ble plassert i boksehallen, kunne Alf Hansen & Co marsjere ut av stadion igjen.
18.Hvis den øvre aldersgrense heves, vil politiet marsjere i motsatt retning av samfunnet forøvrig, foruten at arbeidsmiljøet innen politietaten blir dårligere, sa forbundsformann Bjarne Lilaas på en pressekonferanse fredag efter at Politiforbundet tidligere på dagen hadde hatt et møte med justisminister Mona Røkke i sakens anledning.
19.I denne situasjon truer flere kvinnelige delegater med å marsjere ut i protest mot en eventuell mannlig visepresidentkandidat.
20.I stedet for å marsjere langs landeveien, henvendte Nei til Atomvåpen seg iår til båtfolket.
21.I stedet for å marsjere måtte folk finne andre måter å vise sin misnøye på, og oppfinnsomheten ga gjenlyd over hele landet.
22.Ifølge Solidaritets tidligere talsmann Janusz Onyszkiewicz skal arbeidere fra forskjellige bedrifter samle seg på avtalte steder om morgenen for å marsjere sammen til seremonien i kirken.
23.Lekene var da godt i gang og Xerxes fikk marsjere forholdsvis fredelig nedover mot Athen.
24.Mange av deltagerne ved messen hadde planlagt å marsjere til et arbeidermonument utenfor Leninverftet, men avsto fra dette efter Walesas tale.
25.Men efter at en offentlig komite, nedsatt i sakens anledning, hadde utbasunert sine positive synspunkter, fikk landets syv profesjonelle korps marsjere uforstyrret videre.
26.Mitt ønske nå er å bruke kritikken positivt og marsjere sammen med hele partiet for å bygge opp et marxistiskleninistisk parti som kan lede folket til sosialisme og kommunisme.
27.NATOs problem er å få frem forsterkninger over en havstrekning på vel 6000 kilometer, mens SovjetUnionen bare har å marsjere 650 kilometer fra landets vestlige grense før de sovjetiske styrker står på NATOområde.
28.Nasjonalromantikkens drøm om enhet og selvbestemmelse for alle nasjoner kunne virke idyllisk nok når de små folkegrupper lot seg inspirere av den, men når noe henimot 100 millioner med tysk identitetsgrunnlag, tildels spredt klattevis utover halve Europakartet, skulle bringes til å marsjere efter tilsvarende toner, var det store marerittet like rundt hjørnet.
29.Og forberedelsene må gjøres i fredstid da de fleste av oss har lyst til å gjøre noe ganske annet enn å marsjere og å skyte på fiendtlige pappfigurer.
30.Oppvisningene starter på eftermiddagen, men først skal alle turnforeningene marsjere fra St.Hanshaugen og opp til Bislett.
Similar words

 
 

marsjere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) marsjeremarsjerendemarsjert
Indikative
1. Present
jegmarsjerer
dumarsjerer
hanmarsjerer
vimarsjerer
deremarsjerer
demarsjerer
8. Perfect
jeghar marsjert
duhar marsjert
hanhar marsjert
vihar marsjert
derehar marsjert
dehar marsjert
2. Imperfect
jegmarsjerte
dumarsjerte
hanmarsjerte
vimarsjerte
deremarsjerte
demarsjerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde marsjert
duhadde marsjert
hanhadde marsjert
vihadde marsjert
derehadde marsjert
dehadde marsjert
4a. Future
jegvil/skal marsjere
duvil/skal marsjere
hanvil/skal marsjere
vivil/skal marsjere
derevil/skal marsjere
devil/skal marsjere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha marsjert
duvil/skal ha marsjert
hanvil/skal ha marsjert
vivil/skal ha marsjert
derevil/skal ha marsjert
devil/skal ha marsjert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle marsjere
duville/skulle marsjere
hanville/skulle marsjere
viville/skulle marsjere
dereville/skulle marsjere
deville/skulle marsjere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha marsjert
duville/skulle ha marsjert
hanville/skulle ha marsjert
viville/skulle ha marsjert
dereville/skulle ha marsjert
deville/skulle ha marsjert
Imperative
Affirmative
dumarsjer
viLa oss marsjere
deremarsjer
Negative
duikke marsjer! (marsjer ikke)
dereikke marsjer! (marsjer ikke)
Your last searches