Norwegian-Italian translation of massakrere

Translation of the word massakrere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

massakrere in Italian

massakrere
bruddverb assassinare, trucidare
Synonyms for massakrere
More examples
1.Hvorfor massakrere de uskyldige ?
2.Separatistene beskyldte nybyggere for å ville massakrere kanakene.
3.Efter 17 timers diskusjon kom juryen - fire kvinner og to menn - frem til at nyhetsmagasinet ærekrenket Sharon da det antydet at han bevisst hadde til hensikt å la libanesiske falangiststyrker massakrere palestinske flyktninger i september 1982.
Similar words

 
 

massakrere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) massakreremassakrerendemassakrert
Indikative
1. Present
jegmassakrerer
dumassakrerer
hanmassakrerer
vimassakrerer
deremassakrerer
demassakrerer
8. Perfect
jeghar massakrert
duhar massakrert
hanhar massakrert
vihar massakrert
derehar massakrert
dehar massakrert
2. Imperfect
jegmassakrerte
dumassakrerte
hanmassakrerte
vimassakrerte
deremassakrerte
demassakrerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde massakrert
duhadde massakrert
hanhadde massakrert
vihadde massakrert
derehadde massakrert
dehadde massakrert
4a. Future
jegvil/skal massakrere
duvil/skal massakrere
hanvil/skal massakrere
vivil/skal massakrere
derevil/skal massakrere
devil/skal massakrere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha massakrert
duvil/skal ha massakrert
hanvil/skal ha massakrert
vivil/skal ha massakrert
derevil/skal ha massakrert
devil/skal ha massakrert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle massakrere
duville/skulle massakrere
hanville/skulle massakrere
viville/skulle massakrere
dereville/skulle massakrere
deville/skulle massakrere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha massakrert
duville/skulle ha massakrert
hanville/skulle ha massakrert
viville/skulle ha massakrert
dereville/skulle ha massakrert
deville/skulle ha massakrert
Imperative
Affirmative
dumassakrer
viLa oss massakrere
deremassakrer
Negative
duikke massakrer! (massakrer ikke)
dereikke massakrer! (massakrer ikke)
Your last searches