Norwegian-Italian translation of massiv

Translation of the word massiv from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

massiv in Italian

massiv
størrelseadjective voluminoso, grosso, ingombrante, massiccio
  metalleradjective massiccio
  gradadjective massiccio
  formåladjective pieno
Synonyms for massiv
Similar words

 
 

More examples
1.En massiv forbedring av hovedstadens hovedveinett ville være særdeles god forretning.
2.Barrieren mot å slippe til stoff om vår virksomhet og resultater av nøytral forskning om samfunnsutviklingen, er stadig blitt mer massiv i de store Osloavisene.
3.Beboere i Bygdøy alle kjenner nå eksossmak på tungen - så massiv er gjennomgangstrafikken blitt, sier Reidar Gunder, bokhandler og formann i Bygdøy alle og Frogner Interesseforening til Aftenposten.
4.Det som startet det hele for meg, sier Liv Johannson, - er det jeg ser som en massiv kvinneundertrykkelse fra samfunnets side, som egentlig strider mot kvinnenaturen, nemlig den naturlige trang til å få barn.
5.I sandinismens Nicaragua pågår det akkurat nå et folkemord i massiv skala av Atlanterhavskystens befolkning av miskitos, sumus og rama indianere, samt kreoler og ladinos fra henholdsvis den svarte og hvite befolkningen.
6.Ikke minst avspeiler dette en massiv folkevalgt vilje til å gjøre det som står i menneskelig makt når det gjelder sikring av liv og helse i oljevirksomheten, sa Mauritzen, som mente at" Kielland"katastrofen dannet et skille i vår unge oljealder.
7.Ja, jeg hadde trodd at motstanden mot reklameTV var større, for i den offentlige mediadebatten vi har hatt, har motstanden vært langt mer massiv.
8.Jills første forsøk som lyriker støter på massiv motstand i det litterære establishment, fordi hun ikke følger de gjengse normene.
9.Under depresejonen med massiv arbeidsløshet delte mange jøder den oppfatning at en omfattende innvandring til USA ville forverre situasjonen ytterligere.
10.et større antall meningsmålinger beviser at det er en massiv oppslutning om vårt forsvar og at svaret på spørsmålene i" Fritt Norge med NATÖs meningsmåling selvsagt hadde falt helt anderledes ut om ulykkeligvis det motsatte hadde vært tilfelle.
11.10 personer mistet livet i Transvaalprovinsen i SydAfrika i går da flere hundretusen svarte arbeidere og studenter streiket i en massiv protest mot myndighetenes behandling av svarte.
12.77landsgruppen har overveldende flertall blant UNESCOs 161 medlemsstater, og har sammen med østblokken slått en massiv forsvarsmur rundt den omstridte generaldirektør Amadou MBow.
13.Aftenposten påpeker korrekt at det er massiv oppslutning om FN i Norge.
14.Akkompagnert av en massiv mediadekning avsluttes idag det sovjetiske" piratOL" i Moskva.
15.Altså en ganske massiv motstand.
16.At man nå, gjennom produktutvikling (rekkeprisforhøyelse, blancokuponger, høyere rekkeantall, 5ukerskuponger) samt en massiv reklameinnsats i virkeligheten ikke har fått noen annen utvikling enn den man hadde på 70tallet, burde i det minste være til eftertanke for dem som tror at løsningen på omtrent alle problemer ligger i den snevre betydningen av begrepet markedsføring.
17.Bare en massiv konservativ faneflukt i 12. time kan sikre Turner det mandat i Underhuset han må ha.
18.Bare en massiv tretrinns betongtrapp hindret 24åringen i å komme i kontakt med rette vedkommende.
19.Blant de 24 land hersker det langtfra massiv enighet om hvor hardt man bør gå ut mot dagens ledelse, men alle fastholder at det eksisterer store problemer, som man nå håper å få gjennomdiskutert.
20.Borgerkrigen mellom angolanske nasjonalistbevegelser under avviklingen av det portugisiske kolonistyret i 1975, endte med at MPLA, ved hjelp av en massiv sovjetiskkubansk innsats, kunne danne en marxistleninistisk ettpartistat.
21.Brevet nå ligger på linje med den henvendelsen bispedømmets prostemøte og biskop i desember 1982 sendte til regjering og storting, der de påpekte de store menneskelige problemer som er forbundet med at hele bosetninger var (og er) truet av arbeidsledighet og dermed endog massiv fraflytning.
22.Britiske myndigheter har igangsatt en massiv jakt på gjerningsmennene.
23.Da er trærnes og skogens forsvarsmekanisme så nedbrutt og ødelagt at det går bare en vei : mot massiv skogdød.
24.Da jeg begynte i uhjelpen, hadde jeg en klar forestilling om at industrilandene måtte gå inn med massiv bistand til de dårligere stilte landene i Asia og Afrika.
25.De ble møtt av en nesten massiv forsamling som talte mot planene.
26.De siste dager har partiledelsen og forskjellige offentlige organisasjoner gang på gang oppfordret befolkningen til" massiv" deltagelse.
27.De to biskopene minnet dessuten om at myndighetene i februar og i mars iår hadde stanset matleveransene til Matabeleland, med utstrakt sult til følge, og sa at det pågikk" en massiv underkuelse" av ndebelene.
28.Den britiske atomkraftindustrien forsøker å dempe folks frykt for stråling, som hittil har ført til massiv motstand mot videre utbygging av akraftverk.
29.Den er massiv, skriver Time.
30.Den vesttyske forsvarsminister, Mannfred Wörner, ble møtt med massiv skepsis da han onsdag rykket ut med nye og omfattende forklaringer i generalskandalen som har rammet en av VestTysklands og NATOs høyeste offiserer, general Günther Kiessling.
Your last searches