Norwegian-Italian translation of mast

Translation of the word mast from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mast in Italian

mast
nautisknoun albero [m]
Synonyms for mast
Derived terms of mast
Anagrams of mast
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har mast for å få henne til Oslo.
2.Vi får ingen effektiv kontroll uten at forskerne selv er med, sa Berg bl.a. Han hadde også" mast om etiske drøftelser siden 1973" uten å vinne gehør.
3.Av 170 000 kroner øremerket til verkstedutvidelse, fikk vi til slutt mast oss til 120 000, sier Myhre.
4.Av og til tar kona ham med på kino eller teater - efter å ha mast i lang tid.
5.Bedriftene blir nærmest mast på og hjulpet til rette for at utflytting skal unngås.
6.De tre demonstrantene som nå i to døgn har hengt oppe i" Polarbjørn"s mast, utkledt som pingviner, fikk i løpet av natten og morgenkvisten sendt opp mat fra dokkarbeidere og kranførere.
7.De tre demonstrantene som nå i to døgn har hengt oppe i" Polarbjørn"s mast, utkledt som pingviner, fikk i løpet av natten og morgenkvisten sendt opp mat fra dokkarbeidere og kranførere.
8.Den 34 meter lange flytesaken med bom og mast er sannelig ikke så enkel å få plassert i en vanlig turbåt, og man ser da også de merkeligste løsninger.
9.Det har lykkes Barlags å få tak i en brukt, men forholdsvis ny mast, som med små endringer vil passe til den nye utforming av rigg og seilplan efter tegning av Cecil Chr. Stephansen.
10.Distriktssjefen forteller videre at han har tryglet og mast på myndighetene i hovedstaden Bamako for å få krisehjelp, men hittil er det bare kommet 100 tonn hirse til hans distrikt.
11.En 20 år gammel gutt fra Nittedal ble alvorlig skadet da han lørdag kveld klatret opp i en mast med strømførende kjøreledninger på Nittedal stasjon og fikk overslag med 16 000 volt gjennom deler av kroppen.
12.En 21 år gammel gutt på en 1100 ccm tung motorsykkel mister herredømmet over de vel 100 hestekreftene og kjører rett inn i en mast mellom to kjørebaner.
13.En slupp er et fartøy med en mast.
14.Foreløbig er relativt lite høstet inn fordi den skjøre vasspestplanten blir mast istykker i oppsugningsprosessen.
15.Han for i sjøstøvlene og la i vei med å fortøye løsøre og skalke lukene brønnlokket - låvedøren, ifjor hadde rokket tatt sagkrakken og mast den tll pulver mot fjøsmuren.
16.Han forteller oss for eksempel hvorledes fiskeren vil oppfatte og fortolke et kirkerom i en dikterisk sammeblanding mellom mast og søyle, og han gjør det på sin måte på vegne av alle fiskere i nærheten av Nordkapp.
17.I mange år har forbundet mast på Oslo kommune om å avsette nye arealer til formålet.
18.I årevis har personalet mast for å få nye lokaler, men ennå vil det ta tid før noe blir gjort.
19.Ifølge et intervju som ferdens leder, journalist og maritim forsker Olaf T. Engvig, hadde med Aftenposten før avreisen, var en brukken mast det verste som kunne skje.
20.Ifølge sin egen forklaring til israelsk politi hadde han" mast høl i hue" på bestemoren inntil hun efter en måned ble lei det hele og meldte saken til politiet som satte gutten på første fly hjem til Israel.
21.Jeg vet at biskopen har mast på departementet i sakens anledning, men forgjeves.
22.LarsErik Eriksen har mast for å få klarsignal på 30 km, men egentlig uten grunn.
23.Lysmasten blåste ned for et par år siden, og det ble bestilt en ny mast som har ligget lagret i byen i over ett år.
24.Og midt i haven en stor mast.
25.Postverket har mast på Thorbjørn Egner i flere år, i håp om å få benytte hans kjente eventyrfigurer som motiv på nye frimerker.
26.Siden sommeren 1981, hvor kinoledelsen i Oslo var i Moskva, har vi mast på å få denne filmen hit.
27.Sørg for en solid, ekstra forbindelse mellom mast og brett.
28.Skibladner" ankrer idag opp i Gjøvik for å få satt inn en ny mast.
29.Forlagsdirektører har i mange år mast på at jeg skulle skrive en personlig bok.
30.Da Sonja var seks år, fikk hun mast seg til sitt første par skøyter, og hun begynte å leke seg på tilfrosne vannpytter på løkker og plasser i nabolaget.
Your last searches