Norwegian-Italian translation of meddelelse

Translation of the word meddelelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

meddelelse in Italian

meddelelse
kommunikasjonnoun messaggio [m]
  ordnoun notificazione [f], notifica [f]
  foretaknoun circolare [f], memorandum [m (invariable)]
Synonyms for meddelelse
Derived terms of meddelelse
Similar words

 
 

More examples
1.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
2.Jo... altså, vi har fått meddelelse fra Rikspolitisjefen om at vi ikke kan få vår nye mann før om fem uker, sa han.
3.Anskaffelsesmuligheten bortfalt efter noen måneder definitivt, ifølge meddelelse fra generaldirektøren fra De statlige arkiver i Bayern om at det fra høyere hold var nedlagt forbud mot å sende dette ømfintlige materialet til utlandet.
4.Bakgrunnen for artikkelen er en meddelelse om at de store tannpastaprodusenter angivelig driver et stort anlagt salgsopplegg i Afrika i områder som har for høyt fluornivå i sitt drikkevann.
5.De venter imidlertid på den offisielle meddelelse fra Oslo, som sannsynligvis kommer en av de nærmeste dager.
6.Den 11. desember sendte Galilei en skriftlig meddelelse til en venn i Praha, Giuliano de Medeci.
7.Den 57 år gamle prinsgemalen har gjenopptatt sine offisielle gjøremål og vil med det første arbeide på full tid igjen, heter det i en offisiell meddelelse fra regjeringen i Haag.
8.Den daglige drift i Simon Spies reiseselskap vil fortsette som før, heter det i en kort meddelelse fra Janni Spies og ledelsen av selskapet.
9.Derfor er det alltid med sterkt ubehag man mottar en effektiv meddelelse i posten om at man har reservert time hos tannlegen.
10.Det er ikke sagt noe om hvorvidt Shultz bragte med seg noen meddelelse fra Duarte, men det synes klart at han reiste til Managua i full forståelse med El Salvadors nyinnsatte president.
11.Det var blitt avbrutt av en mann i det øyeblikk da han fikk en meget ubehagelig og skremmende meddelelse.
12.Efter denne meddelelse reiste Tagankas skuespillere seg som en mur til forsvar av" sin Petrovitsj", som Ljubimov kjærlig blir tiltalt av sine skuespillere og medarbeidere.
13.For å få utbytte av kurset bør deltagerne ha noe erfaring fra teater, fysisk meddelelse (kroppssprog) eller dans, opplyses det fra Danseloftet.
14.Forøvrig skal vi også sende ut en meddelelse med regningsutskriften til de abonnenter saken gjelder.
15.Fra forskerhold i Nederland hevdes det at denne utviklingen ikke skyldes en hardere kriminalpolitisk linje, men en sterk økning i forbrytelser, derunder alvorlige forbrytelser (muntlig meddelelse).
16.Hva den svenske regjerings engasjement angår, sier Pedersen at dette riktignok ble besluttet 1. november, men at Norsk Polar Navigasjon avventet en skriftlig meddelelse fra Sverige før selskapet fant det riktig å gå offentlig ut med nyheten.
17.Høyere prioritet var f. eks. gitt en meddelelse om at det vil bli arrangert en pressereise til et område der pandabjørnen trues av sultedød.
18.I 1984 er det kommet en meddelelse fra Skottland som også viser at langvarig østrogenbehandling har en gunstig effekt på forskjellige fraksjoner av blodets fettstoffer hvilket vil beskytte de postmenopausale kvinner mot dødelig hjerteinfarkt.
19.I det samme Numer af" Verdens Gang", hvor Bjørnstjerne Bjørnson er ude og vrøvler om" Vicekongedømmet Norge og Vicekongedømmet Irland" serverer Redaktionen, som nok kjender sit Publikum, følgende" barske" Meddelelse, det siger at have modtaget fra Stockholm 24.3.84.
20.IFA ba igår om at deres aksjer ble suspendert, og den meddelelse som ble gitt til meglerapparatet var at man hadde innledet forhandlinger om salg av divisjonen IFA Electric.
21.Ifølge den offisielle meddelelse uttrykte Glemp og Jaruzelski sin uro over rustningskappløpet.
22.Ifølge meddelelse i Aftenposten 11. mai har visse kirke og kristenledere den dag henvendt seg til Stortingets presidentskap med et" atombrev" - som et mottrekk mot en tidligere henvendelse fra en tverrpolitisk gruppe kristne til utenrikskomiteens formann.
23.Legasjonen ville derfor i løpet av få dager gi en formell meddelelse når han var reist.
24.Norsk Polar Navigasjons styreformann Gunnar S. Pedersen sier i en kommentar til Aftenposten at samarbeidsprosjektet med svenskene var offentlig kjent gjennom presseomtale og gjennom muntlig meddelelse til Børsen lenge før den offisielle meddelelsen av 15. november.
25.Og man måtte ha hatt ytterligere 15 000 kvm til disposisjon hvis man skulle fått plass til alle de interesserte utstillere som står på venteliste, heter det i en meddelelse fra messeledelsen.
26.Også ved flytting eller opphør skal etaten ha skriftlig meddelelse.
27.Senest i den rekken kommer nå forsikringsselskapet Norge med en meddelelse om at selskapet går inn for å foreta en kapitalutvidelse og aksjesplitt.
28.To uker senere fikk han meddelelse fra undervisningsministeren om at han ikke kunne fortsette studiet.
29.Uoffisielt skal Mitterrandbesøket ha vært fastsatt til siste halvpart av juni, men på grunn av det sterke politiske spill som åpenbart foregår bak kulissene, er det ikke kommet noen offisiell meddelelse fra Elyseepalasset om og når besøket skal finne sted.
30.Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse som fremsettes offentlig eller på annen måte spres blant almenheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.
Your last searches