Norwegian-Italian translation of medikament

Translation of the word medikament from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medikament in Italian

medikament
medisinnoun farmaco [m]
Synonyms for medikament
Similar words

 
 

More examples
1.(Nyco) er et erstatningshormonpreparat for svak aktivitet i skjoldbruskkjertelen, og et nødvendig medikament for mange mennesker.
2.Amfetamin steg i samme periode fra 12 til 147 tilfeller, og et trafikkfarlig medikament som valium øket fra 80 til 201.
3.Antall meldinger om dødelige bivirkninger har holdt seg mellom 20 og 40 pr. år de siste ti år, hvorav Bivirkningsnemnda i ca. halvparten av tilfellene har bedømt sammenhengen mellom medikament og bivirkning som sikker eller sannsynlig.
4.Bloddoping innebærer ikke tilførsel av et aller annet ulovlig medikament, som kan efterspores i urinen.
5.Der døde i 1977 50 personer fordi de tok overdose av et medikament.
6.Det drives intens forskning for å finne det" perfekte" medikament mot høyt blodtrykk, og legemiddelfirmaer satser sterkt.
7.Det må være et tankekors at slike fortynninger ikke kan gi et eneste molekyl av det legende medikament.
8.Dette skjedde efter at han hadde fått avslag på spørsmålet om resept på et bestemt narkotisk medikament.
9.For å få mot til å begå selvmordet dro tiltalte først ned til en park i Bergen sentrum der han kjøpte ett gram hasj som han røykte endel av, en halv flaske vodka som han drakk omtrent halvparten av og derefter kjørte han i seg 70 milligram Stesolid som er et beroliggende medikament.
10.Først den 19. november fatter Norges Skytterstyre enstemmig vedtak om at Bjørn Solberg ikke har overtrådt dopingbestemmelsene, fordi" anvendt medikament er benyttet av medisinske årsaker" og ikke" i hensikt... å øke prestasjonsnivået under konkurransen".
11.Hverken Solberg eller Røssland har benektet at de bruker betablokker, et medikament som brukes ved blant annet høyt blodtrykk og hjerteflimmer.
12.Imidlertid er anabole steroider i følge overlege Tony Sartok et ypperlig medikament, i første rekke som medisin til muskelsvake pasienter.
13.Men tabletten som hadde vært i kapselen, var av et helt annet slag - Anto rax, ble det sagt ; et meget sterkt muskelavspennende, hurtigvirkende medikament !
14.Preparatene beskrives detaljert for å hjelpe leger til bl.a. å finne det best egnede medikament og en passende dosering.
15.På den annen side fins det ikke et medikament som er helt uten bivirkninger.
16.På grunn av uregelmessig hjertefrekvens bruker Bjørn Solberg" Betablokker", et medikament som ifølge Robert Larsen gir store fordeler på skytterbanen.
17.Reservelege Lund understreker at selv om man i utgangspunktet alltid har vært mistenksom overfor et medikament som ppillen, kan man ikke si noe konkret om en mulig sammenheng med krefttilfellene.
18.Det foregår en intens forskning for å finne frem til et medikament mot senil demens eller Alzheimers sykdom, men" pillen mot alderssløvhet" lar vente på seg.
19.Hvilket medikament bør man gi til barn som har feber ?
20.Nitroglyserin er fortsatt det viktigste medikament, fordi det virker så raskt.
21.Cyclosporin A er et immunundertrykkende medikament og ble tatt i bruk for tre år siden i forbindelse med transplantasjoner.
22.De tre behandler nå ytterligere seks andre AIDSpasienter med samme medikament.
23.Dertil gir ikke kinin feber hos friske mennesker, mens det hos dem som kan bli allergisk for midlet en sjelden gang kan gi det vi kaller" drug fever", feber fremkalt av et medikament.
24.Det dreier seg om et medikament som hindrer dannelsen av kvinnelige kjønnshormoner hos kvinner som er kommet i klimakteriet, opplyser assisterende overlege Stener Kvinnsland ved Haukeland sykehus.
25.Det er et medikament under gruppen ataraksika som kan ha hatt denne heldige" bivirkning", mener LangeNielsen, som nå er i gang med en undersøkelse for å få fastslått om dette holder stikk.
26.Det er langt vanskeligere enn folk flest tror å avgjøre om et medikament eller en metode som akupunktur eller transkutan nervestimulering har smertelindrende virkning eller ikke.
27.Det heter" Oppvåkningen" og kan være et svalende medikament for Vold i den opphissede sinnstilstand han efter sitt innlegg å dømme befinner seg i.
28.En gitt sykdom skal kureres med et medikament som vil fremkalle de samme symptomer som sykdommen har.
29.Et revolusjonerende nytt medikament er blitt utviklet i verdensrommet.
30.For å illustrere dette nærmere, kan vi ta utgangspunkt i et medikament som kinin.
Your last searches