Norwegian-Italian translation of medisin

 
 

More examples
1.Charlie og sjokoladefabrikken"," Danny og den store fasanjakten"," Georgs magiske medisin"...
2.Charlie og sjokoladefabrikken" - sendes i reprise i 10 deler fra 23. desember" Georgs magiske medisin," og" S.V.K.
3.Den ubevisste bruken av homeopati innen ortodoks medisin".
4.Din mat skal være din medisin, din medisin skal være din mat", sa Hippocrates, den første lege - og dette må i høyeste grad kunne gjelde for honning !
5.Helsedirektør Mork har en stor utfordring foran seg, å stimulere bevilgende myndigheter til å prioritere utnyttelse av tilgjengelige kunnskaper om forebyggende medisin til det samme nivå - eller endog foran - kurativ medisin.
6.(UPI / AP) Nobelprisen i medisin og fysiologi for 1984 ble iformiddag tildelt briten Niels K. Jerne, vesttyskeren Georges J. F. Koehler og argentineren Cesar Milstein.
7.De ordinerer den samme medisin som gjorde oss syke i første omgang, sa han, idet han nok en gang påberopte seg tidligere demokratiske presidenter.
8.Den nye medisin vil behandle pasienten i et helhetlig bilde.
9.Det er dette som er moderne medisin, sier daglig leder for Norsk Luftambulanse, lege Jens Moe, til NTB.
10.Det er klart at den som finner frem til gåten som knekker kroppens immunapparat, er kandidat til Nobelprisen i medisin eller kjemi, sier George Causse til Arbeiderbladet.
11.Det er min oppfatning at skal vi drive på et akseptabelt nivå, må vi få ytterligere utdannelse innen ortopedi, fysikalsk medisin og kirurgi.
12.Det finnes fortsatt ingen effektiv medisin mot AIDS.
13.Det siste året har jeg ikke kunnet arbeide på grunn av skadene, og har selv måttet betale for mat og medisin.
14.Det skjedde i Østerrike hvor jeg holdt på å studere medisin.
15.En langt sterkere offentlig stimulering av innenlandsk efterspørsel er gal medisin for å løse dagens økonomiske problemer i Norge, presiserte Kr.F.formannen.
16.Er kvinners interesser dårlig ivaretatt i moderne medisin ?
17.Helsevesenet har mye å lære av alternativ medisin på områdene, forebyggende helsearbeide, livsstil og kosthold.
18.Hvis de ikke trekker seg tilbake straks, skal de få smake sin egen medisin, sa lederen for det britiske sjømannsforbundet, Jim Slater.
19.Jeg har spilt piano en stund og komponert mye for meg selv, sier Jan Erik, som studerer medisin på tredje året.
20.Jeg har studert idrettsfag like lenge som en medisiner studerer medisin og har ført idrettsdagbok i 11 år.
21.Latter er den beste medisin mot stress, og folk trenger virkelig noe å le av, sier Ivar Malmø - mannen som trygt kan kalles parkkveldgeneral på sommerlige St. Hanshaugen, eller" Hauen", som han i likhet med Oslofolk ellers sier.
22.Men jeg skal ihvertfall ikke studere medisin, understreker Helge Blaker, en sympatisk 19åring, som bor et steinkast fra Universitetsbiblioteket ved Solli Plass.
23.Omsorg og respekt for medmennesket er den beste medisin i verden, sa Margaret Johansen, som innledet en ny runde" Oppriktig talt" med kloke ord om forholdet pasient / sykehus.
24.Sundby er professor i medisin ved Univeristetet i Oslo.
25.Vi møter en del av historien som vi ikke kjenner og blir overveldet og inspirert av den innsats kvinner har gjort på alle områder - også der man har trodd at kvinner ikke har bidratt vesentlig, f.eks. innen medisin og naturvidenskap.
26.Å kalle alternativ medisin for" naturmedisin", en en forførelse, sa Fugelli, som mente at riktige begreper på henholdsvis skole og naturmedisin bør være å kalle dem" overnaturlig medisin" og" naturvidenskapelig medisin".
27.Almanakken berørte både medisin og astronomi, den ga aspektene og spådommene om været, og det siste var ikke minst viktig for bondeyrket.
28.Anne Helset på institutt for forebyggende medisin understreket at det trolig er barn og foreldre som vet mest om ulykkesrisiko ute og inne der de bor, og at ulykkesbevissthet er en forutsetning for forebyggelse av ulykker med barn.
29.Antagelig vet kinesisk medisin som kan oppvises frapperende resultater - mer om dette samspill når den tillegger alle menneskelige organer sjelskvaliteter.
30.Apoteksjefen i Falun forteller til lokalavisen, ifølge NTB, at det er første gang en legemiddelprodusent sender ut riksalarm om en feilprodusert medisin.
Your last searches