Norwegian-Italian translation of memorere

Translation of the word memorere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

memorere in Italian

memorere
minneverb imparare a memoria, memorizzare
  skoler - universitetetverb imparare a memoria
More examples
1.Det er noe ganske anderledes enn å kunne memorere" dødt" stoff til eksamen.
2.Wiechert fikk tiden til å gå med å memorere alle de dikt av Goethe han kunne utenat.
3.Dessuten hadde hun absolutt toneminne, og kunne memorere raskt og meget eksakt.
4.Lærerne må ta mer hensyn til hver enkelt elev, og legge undervisningen opp slik at den utfordrer elevenes evne til selvstendig tenkning, problemløsning og kreativitet, ikke som nå bare evnen til å memorere fakta.
Similar words

 
 

memorere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) memorerememorerendememorert
Indikative
1. Present
jegmemorerer
dumemorerer
hanmemorerer
vimemorerer
derememorerer
dememorerer
8. Perfect
jeghar memorert
duhar memorert
hanhar memorert
vihar memorert
derehar memorert
dehar memorert
2. Imperfect
jegmemorerte
dumemorerte
hanmemorerte
vimemorerte
derememorerte
dememorerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde memorert
duhadde memorert
hanhadde memorert
vihadde memorert
derehadde memorert
dehadde memorert
4a. Future
jegvil/skal memorere
duvil/skal memorere
hanvil/skal memorere
vivil/skal memorere
derevil/skal memorere
devil/skal memorere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha memorert
duvil/skal ha memorert
hanvil/skal ha memorert
vivil/skal ha memorert
derevil/skal ha memorert
devil/skal ha memorert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle memorere
duville/skulle memorere
hanville/skulle memorere
viville/skulle memorere
dereville/skulle memorere
deville/skulle memorere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha memorert
duville/skulle ha memorert
hanville/skulle ha memorert
viville/skulle ha memorert
dereville/skulle ha memorert
deville/skulle ha memorert
Imperative
Affirmative
dumemorer
viLa oss memorere
derememorer
Negative
duikke memorer! (memorer ikke)
dereikke memorer! (memorer ikke)
Your last searches