Norwegian-Italian translation of merke noe

Translation of the word merke noe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

merke noe in Italian

merke noe
generellverb segnare
  kjenslerverb sentire, avvertire, percepire, rendersi conto di
  formålverb personalizzare, cifrare
  kjennemerkeverb imprimere
  sinnsfornemmelseverb osservare, accorgersi, percepire, discernere, scorgere
  forretningverb mettere il prezzo a, prezzare
  varerverb segnare, marcare
  oppmerksomhetverb fare attenzione, badare
  vektverb segnare, rappresentare, costituire
  legge merke tilverb notare, fare attenzione a, badare a
  observereverb osservare, notare
Synonyms for merke noe
Examples with translation
Litt før seks slo Maria opp de store brune øynene sine og la merke til at Tom lå ved siden av henne og smilte.
Similar words

 
 

More examples
1.OLgjestene skal heller ikke merke noe til andre utslag av Jugoslavias nåværende økonomiske problemer, forsikrer han.
2.Publikum vil neppe merke noe til de beskjedne innsparingstiltak som er iverksatt.
3.Denne vil nemlig bli produsert utenfor byområdet, uten å belemre Oslotrafikantene i byggetiden, og uten at vanlige Osloborgere vil merke noe til Vannlinjen før den er ferdig til bruk.
4.Det er derfor lite sannsynlig at den enkelte forbruker vil merke noe til denne del av konflikten.
5.Det kan bli mangel på visse malmtyper, men foreløbig vil ikke malmkundene våre merke noe.
6.Hitler utsatte sin aksjon til krigsutbruddet, for da mente han at ingen ville merke noe som helst om Riket kvittet seg med de mange" uverdige" liv.
7.Ingen mennesker kom til skade, ingen av våre ca. 150 ansatte vil lide skade i form av permitteringer, og våre kunder skal overhodet ikke merke noe på leveransene.
8.Jeg har organisasjonen som mitt medium, sier Kirsti Jaråker, som ikke tror Idrettsforbundets menige medlemmer vil merke noe til at kursen vil bli dreiet en smule oppe på toppen.
9.Kundene, de mange som kjøper biler hos Isbergs, vil ikke merke noe til denne endringen av eierforholdene - bortsett fra det som eventuelt måtte bli resultatet av større økonomisk frihet i bedriften.
10.Lokalbefolkningen i Narvik vil heller ikke merke noe til streiken.
11.Man vil ikke merke noe på barnet som utsettes for ultralyden.
12.Pasientene vil ikke merke noe annet enn at de må få refundert utgiftene sine på trygdekontoret.
13.Jeg tror ikke kundene vil merke noe til at det nå blir flere som bruker postkontorene, sier Storberget.
14.Folk flest kommer således ikke til å merke noe særlig til at den ni dager gamle streiken er blitt utvidet til en storkonflikt.
15.Ikke noe sted i hans budskap kan man merke noen irritasjon over det faktum at både amerikanske og britiske offisielle representanter boikottet torsdagens minneseremoni ved Torgau i protest mot at en sovjetisk vaktpost i forrige måned drepte en amerikansk offiser i ØstTyskland.
16.Når det gjelder spørsmålet om en demping av klagesaksbehandlingen, lover hun at publikum ikke skal merke noe til de økonomiske innstramninger.
17.Og det betyr vel å merke noe ganske annet enn forsøk på politisk utpresning.
Your last searches