Norwegian-Italian translation of middel

Translation of the word middel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

middel in Italian

middel
generellnoun mezzo [m]
  finansnoun mezzi [mp], risorse [fp], capacità [f], disponibilità [f]
  pengernoun mezzi [mp]
Synonyms for middel
Derived terms of middel
antiknakkmiddel, antiseptisk middel, avføringsmiddel, avskrekkingsmiddel, soppdrepingsmiddel, bakteriedrepende middel, bedøvelsesmiddel, behandling med beroligende middel, blekemiddel, botemiddel, desinfeksjonsmiddel, desinfiserende middel, fargemiddel, fikseringsmiddel, flekkfjerningsmiddel, flussmiddel, glidemiddel, gyldne middelvei, hjelpemiddel, impregneringsmiddel, insektsmiddel, konserveringsmiddel, kjølemiddel, legemiddel, laksermiddel, lindrende middel, livsmiddel, livsmiddelforsyning, lokkemiddel, løsemiddel, beroligende middel, middel-, Middelhavet, middelhavs-, middelklasse, middelklassemann, middelløs, middelmådig, middelmådighet, middeltall
Examples with translation
Å lære et språk er langt mer enn en intellektuell og kognitiv utfordring. Det er et middel for å vokse og modnes gjennom opplevelsen av andre kulturer. Det utvider vår horisont og utdyper vår personlighet; gir oss en annen tilnærming til problemer, fordi vi har opplevd forskjellige verdener; og gir oss muligheten til å se med nye øyne, som Proust sier.
Similar words

 
 

More examples
1.Bevisstheten er en gift, et middel til selvforgiftning for den som anvender den på seg selv.
2.Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne", sier han.
3.Dowding refererte til operasjoner på dyr under mangelfull narkose : dial, et beroligende, hypnotisk middel for søvnløshet, ble brukt ved utrivning av øyne på katter.
4.Et middel til å øke trafikksikkerheten er å nytte et avgiftssystem som gjør det lettere å kjøpe de mest trafikksikre bilene.
5.I kriminalpolitisk sammenheng er det neppe nevneverdig forskjell på syv dagers og 21 dagers fengsel, i den forstand at 21 dager generelt er noe bedre middel til å fremme lovlydighet".
6.Arbeiderpartiet vil sannsynligvis mobilisere mer diplomatisk støtte for Israels neste erobringskrig, skrev regjeringsorganet alBaath som fastslo at begge partier bruker krig som middel for å utvide landets territorium.
7.Betyr dette at man kan ty til mosjon som middel mot forbigående stress og dårlig humør ?
8.Den var før et middel mot skallethet.
9.Denne avgjørelsen er viktig prinsipielt fordi den efter vår mening innebærer at norsk rett godtar boikott som middel for å fremtvinge ITFtafiffavtaler for sjøfolk.
10.Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne.
11.Efter vår mening kan tilbud om arbeid i Storgaten være et enkelt og viktig middel for å unngå trygdemisbruk, heter det blant annet i rapporten.
12.En slik institusjon kan bli et middel til å hevde barns rett til sin egen uttrykksverden, og å oppnå respekt for den, sier Goldin.
13.Epiduralkateteret er det mest effektive middel vi har å sette inn.
14.Er denne boken et middel til å avlaste JussBuss for unødige henvendelser i boligkonfliktsituasjoner ?
15.Et annet spørsmål vi må stille, er om Oslo kommune ser trafikkovervåkning som et middel til å få mer penger i kommunekassen ?
16.For de fleste barn er vitsen et nødvendig middel til å finne en måte å mestre og holde ut med skolesystemet og lærerne, fordi jo skolen representerer den strengeste sosialiseringsfaktoren.
17.Forskjellen på den økonomiske politikken som føres nå, og tidligere regjeringers politikk, er at tidligere regjeringer brukte lønnspolitikken som et viktig middel.
18.Gjenbruk av plastsprøytene er ikke først og fremst et spørsmål om renslighet, fordi selve insulinampullen inneholder et desinfiserende middel.
19.I Gambia er vi innstilt på familieplanlegging som et middel til å bedre våre levevilkår.
20.Idag opplever vi at alle roper hurra for forskning som et middel for å løse norsk industris vekstproblemer.
21.Jeg ser astrologien som et middel til å lære seg selv bedre å kjenne, og til å kartlegge egne problemområder, sier Karin Mjelve.
22.Men urtemedisiner har bare en begrenset virkning som middel mot kreft.
23.Reklame vil være det enkleste, det rensligste, meste oversiktlige og pålitelige middel når det gjelder finansiering av uavhengig radio og TV i Norge, sa stortingsrepresentant Hallgrim Berg (h) på en konferanse for nærradioer og lokalt kabelTV på Inforramasentret i Sandvika igår.
24.Samtidig er vi livredde for laksens skjebne, vårt eneste attraktive middel for å lokke ferifolk til bygda og et livsviktig trivselsmoment for de av oss som bor og arbeider her.
25.Tvungen pasientforsikring vil være et viktig middel til å styrke pasienters rettssikkerhet.
26.Vi kan velge å betrakte energiøkonomisering utelukkende som et middel for å gjøre vår energibruk mer effektiv.
27.Vi vet at det brukes, men selv om vi kjemper energisk mot bloddoping kan vi ikke forhindre det, rett og slett for vi har ikke noe middel til å bevise det, sa belgieren videre. de Merode som ikke oppga noen navn støtter med denne uttalelsen hentydningen fra den norske langrennstrener Magnar Lundemo om at finnene har brukt bloddoping.
28.500åringen Marthin Luther fortjener ikke ukritisk tilslutning,men han fanget et poeng som ennå gir mening:Siden Gud tar hånd om vår skjebne,blir vi fri til kjærlighet - til å gjøre det som er nødvendig for vår omverdens skyld.Bruker vi derimot kreftene på å sirkle oss selv,blir medmennesket middel heller enn mål og mister sin egenverdi.
29.Akupunktur brukes ved kreftsykehusene, men bare som bedøvende middel ved operative inngrep og som smertestillende middel i uhelbredelige tilfelle.
30.Alle barn spiller, og bruker leken som et middel til innsikt i stadig videre felter, hvor deltagerne opptrer som noe annet enn de selv var på forhånd.
Your last searches