Norwegian-Italian translation of mikrobe

Translation of the word mikrobe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mikrobe in Italian

mikrobe
biologinoun microbo [m], batterio [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Den inneholdt bl. a. en mikrobe som er en velkjent toksinproduserende organisme ved matforgiftninger.
2.De hadde funnet en mikrobe - en sopp - med samme likhetstrekk som cyclosporin A i blodet til tre AIDSpasienter.
Your last searches