Norwegian-Italian translation of mikrodatamaskin

Translation of the word mikrodatamaskin from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mikrodatamaskin in Italian

mikrodatamaskin
databehandling noun microcomputer [m (invariable)]

 
 

More examples
1.Hvis Ericssonkonsernet ikke hadde satset på å utvikle en egen mikrodatamaskin på grunn av den harde konkurransen på dette markedet, ville konsernet i realiteten kastet håndkleet.
2.Bakgrunnen var at Tandberg som er en stor produsent av fremfor alt dataterminaler besluttet å skrinlegge planer om å utvikle en egen avansert mikrodatamaskin for flere brukere, for heller å konsentrere seg om å frembringe den nye generasjon dataterminaler.
3.Data Design System A / S bidrar som rådgiver ved kjøp av mikrodatamaskin for de som kjøper vårt system, sier Egaas.
4.Det vel et halvt år gamle Nevinvest har investert i selskaper som West Computer i Møre og Romsdal, som har utviklet en mikrodatamaskin til skole og hobbybruk.
5.Divisjonsdirektøren kom med disse opplysningene under en pressekonferanse der selskapets kontordivisjon presenterte sin amerikanske mikrodatamaskin av merket Corona, som skal selges under Scanvestnavnet i hele Skandinavia.
6.Efter at arbeidet med avisen er avsluttet om kvelden, blir teksten automatisk overført fra setteridatamaskinen til en spesialkonstruert mikrodatamaskin og videre via ledning til nærmeste FMsender.
7.I tillegg er EBScanword i ferd med å introdusere en mikrodatamaskin for det nordiske marked som selskapet i stor grad har utviklet selv.
8.IBMs nye utgave av sin markedsledende mikrodatamaskin vil bli den nye vekstkraften i denne del av storkonsernets datavirksomhet.
9.Kursene skal blant annet gi en generell innføring i hvordan man programmerer en mikrodatamaskin.
10.Mikrodatamaskin for bevegelseshemmede.
11.Sperryutstyret kan benytte meget av den programvare som er laget for IBMs markedsledende mikrodatamaskin.
12.I teorien kan man også tenke seg at en privatperson med slikt utstyr kan følge med hvis naboen kommuniserer med sin bank eller en database ved hjelp av en mikrodatamaskin via tele eller datanettet, sier van Eck.
13.Derefter sendes blodet tilbake til sirkulasjon via aorta efter en omvei gjennom det kunstige pumperom i den motoriserte hjertekammerhjelperen som er styrt av en mikrodatamaskin.
14.Målet var å utvikle en kraftig mikrodatamaskin som flere brukere kunne være knyttet til samtidig, som benytter seg av mikroprosessorer fra Motorola og som var basert på operativsystemet Unix.
15.Prisen for et slikt system vil variere fra 70 00080 000 kroner for et lite system med en mikrodatamaskin og et par dataterminaler og til store løsninger, som kan koste over en halv million kroner.
16.Under konferansen kommuniserte Shore ved hjelp av en mikrodatamaskin og et radiosett til under 18 000 kroner med forskere ved universitetet i Surrey i Storbritannia.
Your last searches