Norwegian-Italian translation of mikrofilm

Translation of the word mikrofilm from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mikrofilm in Italian

mikrofilm
generellnoun microfilm [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Gullmynter, giftampuller og mikrofilm er ikke de eneste vitnesbyrd om amerikansk undergravning i landet vårt".
2.Det er nå arbeide i gang med å skaffe mikrofilm fra andre institusjoner som har registrert norskamerikanske aviser - og med å avfotografere de av egne samlinger som ikke er registrert andre steder.
3.Fangens rulleblad og alle Amnestyfremstøt i hans sak er lagret på mikrofilm.
4.Selskapet forhandler skrivere fra USA og skjermer fra bl.a. Sverige foruten mikrofilm.
5.TVserien når sitt dramatiske høydepunkt når lyskastere avslører en amerikansk diplomat idet han forsøker å gjemme bort en mikrofilm, giftampuller og gullmynter på en jernbanebro i sentrum av Moskva.
6.Gjaldt det mikrofilm av dokumenter, eller var det andre ting som skulle fotograferes ?
7.Var mikrofilm nevnt, spurte lagdommer Håkon Wiker.
8.Det ble drøftet mikrofilm, og Treholt tok opp sin egen sikkerhet fordi han fryktet avsløring.
9.Det er snakk om middager og luncher, faste møtedager på forskjellige restauranter og kaféer, om hemmelige" postkasser", mikrofilm og forhold man ellers bare leser om i spionromanene.
10.Det gamle systemet med alle telefonkatalogene på mikrofilm har vært tungvint, både for utålmodige kunder og ansatte.
11.For en slik spådom blir han forvist til en ubebodd og periferisk planet, men tar med seg sine medarbeidere, samt all viten konsentrert på mikrofilm.
12.Kanskje vil de også, ved nærmere eftersyn, finne en mikrofilm datert 1985 og med Røde Kors syv hovedprinsipper.
13.Tiltalte mente også å huske at han under et møte med KGBmannen Gennadij Titov hadde drøftet bruk av mikrofilm for å overlevere dokumenter.
14.Treholt fikk inntrykk av at det i denne forbindelse ble snakket om mikrofilm.
Your last searches