Norwegian-Italian translation of mikron

Translation of the word mikron from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mikron in Italian

mikron
måle - vektnoun micron [m]
Similar words

 
 

More examples
1.GVF har også gått inn i to helt nystartede selskaper, Mikron A / S og Data Tracer International.
2.Mikron er en nystartet produsent av telekommunikasjonsutstyr basert på egen forskning, mens Data Tracer i Kristiansand er en database for gjenfinning av cointainere og annet gods som mistes, stjeles eller på annen måte tapes ved sjøtransporter.
3.For store i denne sammenhengen er likevel ikke mer enn 50 mikron - en mikron er en tusendedels millimeter.
4.Kulene som synes å bli stor suksess i kreftforskningen er bare fire mikron i diameter.
Your last searches