Norwegian-Italian translation of misbruke

Translation of the word misbruke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

misbruke in Italian

misbruke
generellverb usare male, abusare
  brukverb abusare di, approfittare di
  bruddverb violentare, stuprare, abusare
Derived terms of misbruke
More examples
1.Men nå lar han seg kynisk misbruke av et fullstendig totalitært menneske - og som heller ikke legger skjul på det !
2.Når vi kunne misbruke så mange chanser og likevel henge med, skjønte jeg at dette var vår kamp, sa FSB / Skitrener Otto Th. Pedersen.
3.Samtidig er jeg opptatt av ikke å misbruke min stilling som generalsekretær i Indremisjonsselskapet, poengterer Prestegård. inn på Stortinget neste høst ?
4.Aftenpostens leder (aftennummeret) 24.10. angriper på denne bakgrunn Nei til atomvåpen for å misbruke FNdagen.
5.Begge deler gjennomført til tilfredsstillende, men å se laget misbruke sine kapasiteter på en slik måte, er lite oppmuntrende.
6.Bjarne Biørnstad rakk å misbruke årets største mulighet før ledermålet kom beleilig fem minutter før pause.
7.Der har politiet først og fremst lagt vekt på hans KGBtilknytning med frykt for at han ved fortsatt opphold kunne misbruke stillingen i bilfirmaet til å drive industrispionasje på fritiden.
8.Det arbeides nu i SAS, Braathens SAFE og Widerøe med å stramme inn på reglene for kjøp av miniprisbilletter, slik at man får tettet igjen smutthull som gjør det mulig å misbruke tilbudet.
9.Det er lett å misbruke slik åpenhet.
10.Det er så altfor lett å misbruke vår autoritet som voksne, fortsetter han.
11.Det finnes ikke den næringsgren i dette land som politikerne liker å misbruke sin makt på og" grafse" i, slik som hotell og restaurantnæringen.
12.Det gjorde ikke det hele noe bedre at Fjellhammer foruten å misbruke tre straffer, også lot KIF score fire ganger med spiller mindre på banen.
13.Det skulle ikke være lov å misbruke så mange fete tilbud som Osloguttene spilte seg til.
14.Det ville være omtrent det samme som at vi skulle misbruke de fakta at Hanssen er redaktør for Justisdepartementets eget blad, eller at Hanssen er kollega av inspektør Fyhns bror i Aftenposten.
15.Du skal ikke misbruke Guds navn.
16.En forutsetning for frihet for de ansatte til å bruke sin sunne fornuft, er imidlertid at det må sikres reaksjonsmidler, som for eksempel trusel om oppsigelse, mot ansatte som måtte misbruke den utvidede myndigheten.
17.En som ikke skal misbruke min tillit.
18.Han advarer derfor sterkt ungdommen mot å misbruke slike kort.
19.Han beskyldte bestemte kretser for å forsøke å bruke kirkene som" politiske møteplasser" og misbruke dem til politiske formål.
20.Han beskyldte sosialdemokratene for å misbruke ordene frihet og demokrati.
21.Han tilføyer at han er bekjent med at mange firmaer har ligget i startgropen med henblikk på å misbruke KonTikinavnet, og hvis han ikke hadde fått medhold i Oslo byrett, hadde det vært" fritt frem" for disse.
22.Hva er så Riksaasens medisin for større elevinnflydelse, jo :" vise voksen oppførsel" og" la være å misbruke privilegier"...
23.Hva skjer med bedriften den dagen strømbruddet er et faktum, eller hvis utenforstående får misbruke data som er essensielle for bedriften ? spør Ledell.
24.Hver har sin makt å misbruke.
25.Hyttefolket mistenkes for å misbruke servicetilbudet.
26.I desember ifjor innledet påtalemyndigheten efterforskning mot Popieluszko og anklaget ham for å misbruke sin prestegjerning til ulovlig aktivitet.
27.Ingen fare for at russerne skal misbruke meg, sier demokratenes presidentkandidat Walter Mondale (t.h.) foran møtet med Sovjets utenriksminister Andrej Gromyko.
28.Jeg sa at jeg utelukkende var interessert i hva de inneholdt av kunstneriske og kunsthistoriske opplysninger, og at jeg under ingen omstendigheter ville misbruke hva jeg kunne finne av privat natur...
29.Men jeg ber om å bli korrigert om jeg skulle finne på å misbruke den, sier Skaset.
30.Må man misbruke musikk i alle henseender, må selv en Måneskinnssonate brekkes i stumper og stykker og kastes hen i radiovinden, i stormen ?
Similar words

 
 

misbruke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) misbrukemisbrukendemisbrukt
Indikative
1. Present
jegmisbruker
dumisbruker
hanmisbruker
vimisbruker
deremisbruker
demisbruker
8. Perfect
jeghar misbrukt
duhar misbrukt
hanhar misbrukt
vihar misbrukt
derehar misbrukt
dehar misbrukt
2. Imperfect
jegmisbrukte
dumisbrukte
hanmisbrukte
vimisbrukte
deremisbrukte
demisbrukte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde misbrukt
duhadde misbrukt
hanhadde misbrukt
vihadde misbrukt
derehadde misbrukt
dehadde misbrukt
4a. Future
jegvil/skal misbruke
duvil/skal misbruke
hanvil/skal misbruke
vivil/skal misbruke
derevil/skal misbruke
devil/skal misbruke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha misbrukt
duvil/skal ha misbrukt
hanvil/skal ha misbrukt
vivil/skal ha misbrukt
derevil/skal ha misbrukt
devil/skal ha misbrukt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle misbruke
duville/skulle misbruke
hanville/skulle misbruke
viville/skulle misbruke
dereville/skulle misbruke
deville/skulle misbruke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha misbrukt
duville/skulle ha misbrukt
hanville/skulle ha misbrukt
viville/skulle ha misbrukt
dereville/skulle ha misbrukt
deville/skulle ha misbrukt
Imperative
Affirmative
dumisbruk
viLa oss misbruke
deremisbruk
Negative
duikke misbruk! (misbruk ikke)
dereikke misbruk! (misbruk ikke)
Your last searches