Norwegian-Italian translation of mislyd

Translation of the word mislyd from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mislyd in Italian

mislyd
generellnoun cacofonia [f]
  lydnoun dissonanza [f], discordanza [f]
  musikknoun dissonanza [f]
Synonyms for mislyd
Similar words

 
 

More examples
1.Det var kort sagt ingen mislyd å spore da Kjell Eliassen overrakte presidenten sine akkreditiver som vår nye Washingtonambassadør.
2.I plenumssalen er det ikke en mislyd å høre.
3.Jeg mente selvfølgelig ikke å tillegge dramatikeren en" sidrompet mislyd", i mitt manus sto det" vidåpent livssyn".
4.Det var heller ingen mislyd å høre i deres felles forsvar for de samlende målsetninger i langtidsprogrammet.
5.Idag er det neppe mange folkpartister som gir mislyd fra seg i den anledning...
6.På dette tidspunkt er det da heller ikke en mislyd å høre i det meget blandede kor Reaganadministrasjonen utgjør.
Your last searches