Norwegian-Italian translation of moden

Translation of the word moden from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moden in Italian

moden
vinadjective pastoso, maturo
  fruktadjective maturo
  hagekunstadjective maturo
  tidadjective pronto, maturo, adatto, idoneo
  oppførendeadjective maturo
Synonyms for moden
Derived terms of moden
Anagrams of moden
Similar words

 
 

More examples
1.De foreliggende norske data for glyfosatrester i korn og halm synes ikke å gi varsel om uheldig belastning ved bruk av kornprodukter efter sprøyting i moden åker til dyrefor.
2.Magnolia" fikk antagelig sin Bermudarigg like efter første verdenskrig, og den gamle masten er moden for utskiftning.
3.(Den er dessverre ikke helt moden, betrodde kjøkkensjef Holdener oss før måltidet.
4.Bevisstgjøringen betyr at tiden er moden for å satse kraftig på salg av miljøvennlige varer som det hittil ikke har vært særlig interesse for.
5.Da har også partene fått avreagert en passe del av sin forbitrelse, og situasjonen er moden for en avgjørelse.
6.Det beste er at journalistene får avtale om å kjøre ut en sak når den er moden for det.
7.Det er en film om et søkende og sanselig møte mellom en pubertetsgutt og en moden og eksotisk kvinne, spilt av Lise Fjeldstad.
8.Efter å ha jobbet internt frem til nå, er tiden funnet moden for å gå ut og fortelle om hva som skjer i busselskapene, opplyser markedskonsulent Bodil Grytten i NRF.
9.Hittil har vi vært for opptatt av å tilpasse oss hjemmemarkedet og utvikle nødvendig kompetanse, mens tiden nå er moden for eksport, sa Husemoen.
10.Jeg vil være med i 20 år i" Nitimen", men da synes jeg at jeg er moden for utskifting, sier Kjell Thue.
11.Mange kvinner plages av bivirkninger ved de forskjellige prevensjonsmetoder, og har de tatt bestemmelsen om å la seg sterilisere, efter moden overveielse og kanskje samtaler med sin lege, bør de få denne operasjonen mye raskere.
12.Nå var tiden moden til å ta fornuften fatt.
13.Når avocadoen er moden, er fruktkjøttet så mykt at du kan smøre det med kniv.
14.Når håper Europabevegelsen at tiden igjen blir moden for slike tanker ?
15.Presser man igjennom en ytterligere nedgang i renten før tiden er moden for det, vil det føre til sterkere prisstigning, understreket Willoch.
16.På den andre siden er det først nå jeg begynner å bli moden som artist.
17.Tiden er tydeligvis ennå ikke moden for seksualundervisning i skolene, sier Christiane Nsekela.
18.Vi føler imidlertid nå at utvalget er innkjørt og at tiden er moden for mer utadrettet virksomhet.
19.Vi føler oss ikke sikre på om tiden er moden for en slik bil, sier utviklingsingeniørene hos Volkswagen.
20.Vi mener at tiden nå er moden til å se nærmere på disse institusjonene, spesielt på bakgrunn av avsløringer som ved Nærlandheimen, sier generalsekretær Kjell Lorentzen i Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede til Aftenposten.
21.Vi må til enhver tid regne ut hvilke næringssalter plantene behøver, for det er viktig at tiden fra blomstring til moden fruk blir så kort som mulig, forteller Espedal.
22.Vi må under alle omstendigheter øke inntaket utover dette, noe Regjeringen vil ta stilling til i løpet av sommeren, sier sosialminister Leif Arne Heløe, som imidlertid ikke tror tiden er moden for å opprette en egen kvote for iranske flyktninger.
23.30års standard innbærer at det skal gå minst 30 år til gården på nytt er moden for rehabilitering eller riving.
24.Alt det er tillatt, men jeg vet at mange medisinere, politifolk og dommere også er enige med meg om at tiden for å legalisere, eller avkriminalisere, cannbis nå er moden, uttalte Paul McCartney.
25.Apropos gamle menn, så bidrar de fordums skøytestjerner Per Bjørang og Per Willy Guttormsen til en moden gjennomsnittsalder med sine 44 og 43 år.
26.Artes Galleri har invitert en moden amerikansk malerinne, Selina Trieff, til Riddervolds gate.
27.At hun ikke bryr seg om sin egen alder, får man ta med en klype salt, likeså hennes påståtte slag for feminismen ved å brette seg ut på Playboymidtsidene i moden alder.
28.Bankens ledelse har tidligere gitt uttrykk for at den vil selge sine interesser når tiden er moden.
29.Befruktningen skjer i en celledyrkingsskål efter at en moden eggcelle fra kvinnen er tatt ut og ført sammen med mannens sædceller.
30.Bilorganisasjonenes" aksjon kjøpestreik" tirsdag fikk ifølge redaktør Svein Ola Hope i NAF så stor oppslutning at man mener tiden er moden for ytterligere handling.
Your last searches