Norwegian-Italian translation of modent

Translation of the word modent from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

modent in Italian

modent
vinadjective maturo, stagionato
Derived terms of modent
Anagrams of modent
Similar words

 
 

More examples
1.Med en mer matematisk rettferdig valgordning må Arbeiderpartiet belage seg på å regjere enten sammen med andre eller med andre partier som støtte i Stortinget, og Arbeiderpartiet er ikke modent for dette.
2.Utroskap" handler om det tittelen forteller, men også om gammelt vennskap og overveldende problemer som kan velte et slikt, hvis man da ikke er modent saktmodig, tålmodig og svært glad i.
3.Jeg er prinsipielt av den mening at det ikke bør være tillat å bruke kjemikalier i modent korn.
4.Mye er avhengig av hvor modent barnet er, men fra niårsalderen bør dommeren i alle fall høre hva barnet selv ønsker.
5.Og det norske marked anses for modent ?
6.Alle antydninger om at Oslo Samvirkelags hovedstyre var modent for utskiftning efter den senere tids interne strid i bedriften, ble gjort til skamme på det ekstraordinære representantskapsmøtet igår kveld.
7.Befruktningen skjer i en celledyrkningsskål, efter at et modent egg fra kvinnens livmor blir tatt ut og ført sammen med mannens sædcelle.
8.DET er neppe noen uenighet om at vårt skattesystem forlengst er modent for revisjon.
9.Da spørsmålet om bruk av glyfosat i modent korn ble behandlet som sak 89 i 1981 ble det imidlertid protokollført at glyfosatsprøyting i moden åker medfører rester i kornet som ikke kan aksepteres, da kornet inngår som en viktig del av det daglige matkonsum.
10.Den spør også om de kristeligdemokratiske ledere i Bonn" kanskje tror... at det tyske folk er blitt modent for et selvmord".
11.Den ulykkelige gårdsbestyrerhustruens adresse for sine følelser var derimot mere modent fiksert i en stillferdig melankolsk og sjalu Elsa Lystad, mens rollen som hennes svigersønn, den fattige lærer, fungerte i stiveste laget i John S. Kristensens hender.
12.Det er nå ellers min personlige mening at regionteateropplegget er modent for ny gjennomtenkning.
13.Det er nå tid for å spørre om det system vi har for fastsetting av inntekter i Norge ikke er modent for revisjon.
14.Det er særlig de prinsippielle sider ved å tillate bruk av et plantevernmiddel i modent korn som er bakgrunn for henvendelsene.
15.Det sies at man skal ta det helt med ro," rensligheten" kommer av seg selv når barnet er modent nok og har tilstrekkelig motivasjon.
16.Det var modent for teknisk museum.
17.Det vil markere" konsolideringen av et modent forhold", blir det sagt på amerikansk hold.
18.Er den riktig tilpasset den situasjon vi befinner oss i, eller er svakhetene ved det nåværende system så åpenbare at det hele er modent for revisjon ?
19.Er partiet modent for å ta belastningen i forhold til de bevaringsvenner som kjemper drabelige slag for nesten hvert eneste bakgårdsskur og hver eneste kulturhistorisk og arkitektonisk uinteressante gråbeingård som finnes i hovedstaden ?
20.Ett som de fleste nå mener er modent for oppkjøp, er Sun Oil til tross for at en famile kontrollerer en betydelig post.
21.Hele komplekset av kontaktformer mellom Forsvaret og det sivile samfunn er modent for en modernisering.
22.Her er et tema mer enn modent nok for Nationaltheatret.
23.Jeg tror Norge var modent for et kvalitetsblad, selv om mange påsto at den gruppen like så godt kunne kjøpe utenlandske blader.
24.Kan hende om et halv århundre eller så vil USA være modent for en neger i presidentstolen - ikke idag.
25.Likevel har jeg begynt å reflektere over om ikke vårt system kan være modent for en liten" justering".
26.Lise Stigen dikter uredd og modent om livets poetiske virkelighet i bilder.
27.Maotidens industrisystem var modent for skraphaugen, slo Zhao fast allerede da han tok tøylene i 1980.
28.Men alle partier bør vise en vilje, fordi dagens skattesystem er modent for revisjon.
29.Men jeg opplever meg selv som et modent menneske som er ganske trygg på meg selv.
30.Når et privat firma har hatt et utstyr i endel år, vil det være nedskrevet og modent for utskiftning.
Your last searches