Norwegian-Italian translation of moderat

Translation of the word moderat from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moderat in Italian

moderat
oppførendeadjective moderato
  politikk - mannnoun moderato [m]
  politikk - kvinnenoun moderata [f]
Synonyms for moderat
Similar words

 
 

More examples
1.Et moderat krav", mener Senterpartiorganet Nationen," som, hvis det blir innfridd, vil gi jordbruket tilnærmet inntektsmessig likestilling med industrien, verken mer eller mindre.
2.Strek" er en mer moderat gren av kolleksjonen.
3.De siste fire dagene før maratonstart søndag 5. august kommer Grete, Ingrid og Bente Moe til å ta en løpetur pr. dag inn i et såkalt moderat smogområde, det vil si et område hvor mennesker som er følsomme for slike ting, helst ikke bør oppholde seg, sier Endsjø.
4.Den underliggende pengemengdevekst er stabil og moderat, sier han for å underbygge sine krav om nedgang i rentenivået.
5.Der er nå tilrådelig at man ikke anvender en slik tallmagi, men heller ser begrepet" moderat tempo" i relasjon til de virkninger oljevirksomheten har på samfunnet forøvrig, sa Alsaker.
6.Dersom et moderat lønnsoppgjør medvirker til vesentlig større overskudd i bedriftene, bør de ansatte også få sin del av dette, mente han.
7.Det amerikanske folk har gjenvalgt en republikansk president som i sin første periode har ligget på en moderat, lett høyreorientert kurs.
8.Det er derfor i alles interesse med en moderat lønnsutvikling, sa han.
9.Det er et helt rimelig krav Landsorganisasjonen og andre arbeidsorganisasjoner stiller, når de forlanger effektive tiltak mot arbeidsledigheten som forutsetning for å godta et moderat inntektsoppgjør, sa stortingsrepresentant Gunnar Berge (a), i Elverum igår.
10.Det er et helt rimelig krav Landsorganisasjonen og andre arbeidstagerorganisasjoner stiller, når de forlanger effektive tiltak mot arbeidsledigheten som forutsetning for å godta et moderat inntektsoppgjør, sa stortingsrepresentant Gunnar Berge (a) i Elverum igår.
11.Det hjelper lite med et moderat generelt oppgjør når de lokale tilleggene blir store.
12.Det må derfor sies å være en moderat økning i de innenlandske omkostningene, og det mest interessante er at økningen har vært jevn, upåvirket av internasjonale svingninger i prisen på raffinert bensin.
13.Det ser ut til å bli best avling for Gravensten og Alice, for de andre eplesortene blir det en mer moderat høst.
14.Efterspørselsveksten legges opp til å bli moderat, men likviditetsveksten blir betydelig, påpeker Andreassen.
15.En moderat kjønnskvotring, ja.
16.Et moderat lønnsoppgjør vil kunne gi redusert rentenivå, sier finansminister Rolf Presthus.
17.Et moderat oppgjør vil dessuten bety at Regjeringen kan sette inn flere midler mot ledigheten uten at inflasjonsfaren blir for stor, sa Willoch.
18.Forliket er en klar seier til Moderat Ungdom.
19.Får vi nå også et moderat lønnsoppgjør, vil denne tendens forsterkes.
20.Han var i sinn og sjel en moderat konservativ av beste merke, understreket Benkow.
21.Internasjonalt sett er Høyre moderat til et konservativt parti å være.
22.Jeg befinner meg vel sånn omtrent midt på treet i elitegruppen, mens Olav er helt oppe i toppen, sier Ole Bremseth, som i motsetning til lagkameraten er noe mer moderat med hensyn til å gi uttrykk for vinterens målsetning.
23.Jeg er liberalkonservativ, og har i alle år regnet meg som meget moderat.
24.Jeg trodde mitt budskap var moderat, praktisk, sunt og solid.
25.Jeg tror Steff har vært mest moderat.
26.Jeg vil nødig fremstå som overdreven optimist, men det er nå rom for en moderat optimisme når det gjelder gjeldskrisen, sier Taylor.
27.Lønnsoppgjøret neste år bør bli moderat.
28.Selv om vi har hatt stor respons på en foreløbig og begrenset vinterkatalog, som vi har fremlagt tidligere, legger vi opp til en moderat kapasitetsøkning på 15 prosent i vinter, sier adm. direktør Bjørn Lunde i Vingreiser, som iår regner med å passere 150 000 passasjerer.
29.Vi har nå en historisk chanse til å komme ned mot gjennomsnittet for våre handelspartnere uten bruk av pris og inntektsstopp, fremholdt finansministeren, som igjen understreket behovet for et moderat inntektsoppgjør.
30.Vi i Naturvernforbundet var forberedt på et eller annet kompromiss mellom utbyggings og miljøverninteressene i form av en moderat utbygging av Dokka og vern av Etna.
Your last searches