Norwegian-Italian translation of moderere

Translation of the word moderere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moderere in Italian

moderere
generellverb moderare
Synonyms for moderere
More examples
1.For å moderere og helst snu omkostningsutviklingen har NATO forsøkt multinasjonale materiellprosjekter.
2.Vi har gjort det klart at Magnar ikke bare skal moderere seg, men tie fullstendig stille.
3.De er overbevist om at Reagan aldri vil" trykke på knappen", og at Kongressen vil tvinge ham til å moderere flere våpenprogrammer.
4.Den polske regeringen erklærte tirsdag at den akter å fortsette sin" dialog" med den katolske kirke og roste kirkeledelsen fordi den har forsøkt å moderere" forskjellige ekstreme tendenser og aksjoner i Polen de siste år".
5.Dette tallet innebærer at veksten i amerikansk økonomi i tredje kvartal ble halvert i forhold til kvartalet før, noe som burde moderere frykten for at renten i USA skal stige.
6.Gadafis seneste union med det vestorienterte Marokko og avtalen med Frankrike om tilbaketrekning av troppene fra Tchad, har ført til en forsiktig europeisk optimisme - som forøvrig ikke synes å bli delt av USA - om at obersten i Tripoli for å nærme seg Vesten vil moderere sin revolusjonsteori og stoppe pengeforsyningene til diverse terroristgrupper.
7.Han legger til at Castro ikke har vist noe tegn på vilje til å moderere sin undergravningsvirksomhet.
8.I hvilken grad opplegget til Regjeringen vil lykkes, er blant annet avhengig av hvordan arbeidsmarkedet vil moderere sine lønnskrav i lys av skattelettelse.
9.Kan kong Hassan av Marokko virkelig moderere Libyas oberst Gadafi ?
10.Kravene om oppheving av lysreguleringen i krysset Ljabruveien / Nedre Prinsdals vei og fjerningen av slusene i Ekebergveien står fast, til tross for kommunalråd Arne Kvalheims initiativ mandag for å moderere saneringstiltakene inntil kollektivtrafikken sikres bedre fremkommelighet.
11.Libyas union tidligere iår med det vestorienterte Marokko og avtalen om tilbaketrekning fra Tchad har ført til en forsiktig europeisk optimisme om at obersten i Tripoli er villig til å moderere sine utenrikspolitiske revolusjonsideer og innstille sin støtte til internasjonale terroristgrupper for å bryte ut av sin diplomatiske isolasjon.
12.Man bør ikke la seg lure av at Arbeiderpartiet før valg - gjennom utsagn og til og med vedtak - forsøker å moderere seg.
13.Mange venter nå spent på å se om Benn i Underhuset vil tviholde på enkelte programposter som partiledelsen nå prøver å moderere, og på den måten vil vi få den interne partistridigheten til å blusse opp igjen.
14.Men en talsmann for et tradisjonelt proamerikansk medlemsland sa til pressefolkene i Casablanca at resolusjonen ga USA en chanse til å moderere sin MidtØstenpolitikk og at den kunne bidra til å bygge bro mellom Reaganplanen og vedtaket fra det arabiske toppmøte i Fez i 1982.
15.Men samtidig har bøndene påtatt seg å moderere inntektsøkningen ved at en del av det avtalte effektivitetshensyn tas i 1984.
16.Nå viste det seg at partiet ikke heldt nådde frem, men måtte p.g.a. regjeringssamarbeidet moderere liberaliseringen en del.
17.Styret og representantskapet i Oslo Kristelig Folkeparti har efter det Aftenposten forstår bedt bystyregruppen stemme imot kjøreavgift i Oslo og moderere sin positive holdning til nye trafikksaneringstiltak i Oslo.
18.Tidligere har Brooks hatt vanskelig for å moderere seg når han har funnet på en crazy ide, og ingen vits eller farse er morsom når den blir trukket i langdrag.
19.Det er tragisk at Høyre, som har gjort en innsats for å moderere en inflatorisk prisutvikling, har bundet sine hender når det gjelder et så viktig virkemiddel i velstandsstaten som skatt, og at deres ideologiske prinsipper synes å hindre dem i å gjøre bruk av samfunnets planleggingskapasitet og ressurser for å fremme utviklingen av differensiert norsk næringsliv tilpasset vår nye situasjon.
20.Det har vært vanskelig for Høyre å samle flertall i bystyret for sin politikk, for eksempel er barnehavebudsjettene for 1984 og 1985 blitt behandlet i bystyret tre ganger hver, og resultatene er blitt at Høyre har måttet moderere kraftig på sin nedskjæringsiver.
21.Det kan i denne ånd være god grunn til å moderere uttrykket" fantasi" som er brukt ovenfor.
22.Fra NIFs side har man forsøkt å tilbakevise, eller i hvert fall moderere, disse tallene betraktelig.
23.Intet politisk eller religiøst" system" kan annet enn moderere / forbedre denne bedrøvelige erkjennelse om homo sapiens.
24.Med fjorårets weekend mønstring i frisk erindring valgte Western Saloon Drøbak iår å moderere sitt arrangemnetbudsjett og istedet avholde alle aktivteter på en og samme dag.
25.Riktignok måtte Fiskarlaget moderere sitt krav fra vel 2 milliarder, men Staten mener fiskerne tar sitt monn igjen bl.a. gjennom den gunstige fiskeriavtalen med EF som ble inngått forrige helg.
26.Selv Arbeiderpartiet har i dette spørsmål måttet moderere seg og se en slik sone i sammenheng med hva som skjer i det øvrige Europa.
Similar words

 
 

moderere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) modereremodererendemoderert
Indikative
1. Present
jegmodererer
dumodererer
hanmodererer
vimodererer
deremodererer
demodererer
8. Perfect
jeghar moderert
duhar moderert
hanhar moderert
vihar moderert
derehar moderert
dehar moderert
2. Imperfect
jegmodererte
dumodererte
hanmodererte
vimodererte
deremodererte
demodererte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde moderert
duhadde moderert
hanhadde moderert
vihadde moderert
derehadde moderert
dehadde moderert
4a. Future
jegvil/skal moderere
duvil/skal moderere
hanvil/skal moderere
vivil/skal moderere
derevil/skal moderere
devil/skal moderere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha moderert
duvil/skal ha moderert
hanvil/skal ha moderert
vivil/skal ha moderert
derevil/skal ha moderert
devil/skal ha moderert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle moderere
duville/skulle moderere
hanville/skulle moderere
viville/skulle moderere
dereville/skulle moderere
deville/skulle moderere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha moderert
duville/skulle ha moderert
hanville/skulle ha moderert
viville/skulle ha moderert
dereville/skulle ha moderert
deville/skulle ha moderert
Imperative
Affirmative
dumoderer
viLa oss moderere
deremoderer
Negative
duikke moderer! (moderer ikke)
dereikke moderer! (moderer ikke)
Your last searches