No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword modifikasjon. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det ble i sin tid utført en modifikasjon på denne jekken på alle Bell 205helikoptere, men da det viste seg at det bak nevnte plugger samlet seg vann i jekken, ble det bestemt å ta pluggene ut.
2.Nå var det en sannhet med en liten modifikasjon, for seiren måtte deles med Endre Hammer fra Lyn.
3.Videre foreslår flertallet i utvalget at"... det i lys av det høye nivået overføringene til jordbruket har fått, tendensene til overproduksjon, økt usikkerhet for industriarbeidere, den regionale fordelingen av jordbrukere og industriarbeidere og økingen i jordbrukets totalproduktivitet, bør skje en samlet modifikasjon i grunnlaget for inntektsforhandlingene som svarer til femåtte prosent av dagens inntektsnivå.
4.Dette er imidlertid en påstand som krever betydelig modifikasjon, og den kan derfor gi grunn til en kommentar slik at ikke en feilaktig oppfatning skal festne seg.
5.Flyselskapet Busy Bee har imidlertid ett Boeing 737 med motor som antagelig har samme modifikasjon i brennkammeret som det britiske flyet.
6.Foruten modifikasjon krever man dessuten erstatning og oppreisning.