Norwegian-Italian translation of modifisere

Translation of the word modifisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

modifisere in Italian

modifisere
uttalendeverb moderare
  endreverb alterare, modificare, variare, cambiare
Synonyms for modifisere
More examples
1.Dersom han har opplysninger som vil kunne modifisere den oppfatning vi hittil har av saken, er det viktig at dette kommer frem.
2.Det ser slik ut, så sant man ikke velger å modifisere trykkskottet.
3.Hvis vi kan modifisere en husdyrart, slik at vi kan produsere mat billigere og raskere til beste for folk flest, kan jeg ikke se noen grunn til ikke å gjøre det, sier sjefen for laboratorieforsøkene, dr. Harold Hawk.
4.Vi brukte betydelige summer til å modifisere apparatet til norske krav, og det var meningen at vi skulle innføre 50 000 slike apparater til det norske marked.
5.CEGB skal modifisere enkelte kraftstasjoner, utprøve nye rensemetoder og prøve nye forbrenningsovner, alt med sikte på å redusere utslippene.
6.Det er ikke folk som skaper dyktige variasjoner av konvensjonelle former, nei, deres mål er å modifisere, ja til og med forandre klærnes silhuett og form.
7.Det gis imidlertid mulighet for dispensasjon ut 1988 under spesielle omstendigheter, f.eks. dersom selskapet har lovet å modifisere støyen innen et bestemt tidspunkt.
8.Endringer i gjødsel og arealanvendelse i jordbruket, og rydding av tropisk regnskog har fått et omfang som også bidrar til å modifisere strømmen av karbon og nitrogenholdig materiale til atmosfæren.
9.Gjennom tidene er de blitt tvunget til å modifisere sitt tankegods for å holde tritt med utviklingen.
10.Lloyds List skriver imidlertid at kilder som står den britiske regjering nær, hevder at britene ikke har til hensikt å modifisere sine krav med hensyn til ilandføring av våtgassen fra Sleipnerfeltet, eller når det gjelder fordelingen av varer og tjenester i forbindelse med utbyggingen.
11.Televerket har sagt ja til firmaet K. G. Tekniskes østerrikske telefon som disponent Gunnar Heggernes (bildet) lenge har arbeidet med å modifisere.
12.De (SCGmedlemmene) gjentok NATOs vilje til å stanse, modifisere, omgjøre eller fullstendig fjerne disse utplasseringer i overensstemmelse med vilkårene i en rustningskontrollavtale", erklærte gruppen.
13.ERL gjorde for endel år siden visse forberedende undersøkelser om det skulle være mulig å påvirke været - for eksempel å modifisere orkaner, eller få ønsket nedbør ut av skyer.
14.Denne formuleringen ønsker CDU og CSU å modifisere, opplyste gruppenestformann Karl Miltner mandag.
15.Elf vil modifisere bunnrammen, og årsaken er at Skuld skal testes i NordNorge i juni.
16.Riktignok er det både tidsødende og irriterende å måtte debattere og modifisere enhver beslutning før den kan settes ut i livet.
17.Selv om jeg mener oppslagene i Vårt Land er overdrevet, finner jeg å ville modifisere uttrykket som er brukt, og det inntrykk som dermed kan være skapt.
Similar words

 
 

modifisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) modifiseremodifiserendemodifisert
Indikative
1. Present
jegmodifiserer
dumodifiserer
hanmodifiserer
vimodifiserer
deremodifiserer
demodifiserer
8. Perfect
jeghar modifisert
duhar modifisert
hanhar modifisert
vihar modifisert
derehar modifisert
dehar modifisert
2. Imperfect
jegmodifiserte
dumodifiserte
hanmodifiserte
vimodifiserte
deremodifiserte
demodifiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde modifisert
duhadde modifisert
hanhadde modifisert
vihadde modifisert
derehadde modifisert
dehadde modifisert
4a. Future
jegvil/skal modifisere
duvil/skal modifisere
hanvil/skal modifisere
vivil/skal modifisere
derevil/skal modifisere
devil/skal modifisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha modifisert
duvil/skal ha modifisert
hanvil/skal ha modifisert
vivil/skal ha modifisert
derevil/skal ha modifisert
devil/skal ha modifisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle modifisere
duville/skulle modifisere
hanville/skulle modifisere
viville/skulle modifisere
dereville/skulle modifisere
deville/skulle modifisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha modifisert
duville/skulle ha modifisert
hanville/skulle ha modifisert
viville/skulle ha modifisert
dereville/skulle ha modifisert
deville/skulle ha modifisert
Imperative
Affirmative
dumodifiser
viLa oss modifisere
deremodifiser
Negative
duikke modifiser! (modifiser ikke)
dereikke modifiser! (modifiser ikke)
Your last searches