Norwegian-Italian translation of moment

Translation of the word moment from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moment in Italian

moment
fysikknoun momento [m]
  rettsvitenskapnoun articolo [m]
Synonyms for moment
Derived terms of moment
Similar words

 
 

More examples
1.Campomanes la ikke skjul på at det for FIDErådet hadde vært et avgjørende moment at Norge idag disponerer en av verdens beste yngre spillere, og det synes klart at Simen Agdestein vil få en friplass i turneringen som representant for arrangørlandet, sier Eikrem.
2.Det er imidlertid et viktig moment at sersjantaspiranten hadde så liten befalsbakgrunn at han ikke skulle ha ledet gjennomføringen av løpet, mente major Rannestad.
3.Et annet moment er at entreprenøren har oversittet tidsfristen.
4.Et moment som antagelig også bør tillegges en viss vekt, er mulighetene for Staten til å avhende Konkurranseorganisasjonen helt eller delvis i fremtiden.
5.Et vesentlig moment er at et bevæpnet politi vil bidra til en øket aggresjon mellom politi og publikum, hevdet Bratholm.
6.For oss var holdbarheten over tid i forhold til porselen og metall et viktig moment.
7.Hensynet til omgivelsene er likevel et relativt nytt moment, forklarer han.
8.Promillen var riktignok høy, og det var et skjerpende moment at gutten ikke stoppet på politiets signal.
9.Så er det et tredje moment som efter mitt syn ikke er kommet tydelig nok frem i den debatt som nå pågår ; nemlig samfunnets krav til rettssikkerhet.
10.Trafikkproblemene på Majorstuen er et viktig moment i disse planene, mente Steen.
11.Vi ser at denne bransjen må bestå av sterkere enheter på lengre sikt, og fra vår side er dette et avgjørende moment.
12.Alt dette til et underlag av sober funk eller trauste ballader som munner ut i" If Only for a Moment" med fioliner og det hele, sentimental og selvhøytidelig, som om Rod McKuen nettopp hadde avholdt seminar.
13.At den norske raketten veier 385 kg i motsetning til henholdsvis 667 og 654 kg, har nok vært nokså avgjørende når Pingvin er blitt et reelt alternativ for helikopterbårne raketter, hvor vekten vil kunne være et avgjørende moment.
14.At hun bor i Oslo, og ikke i Vestfold, har ikke kommet opp som noe avgjørende moment i forbindelse med hennes kandidatur.
15.Befolkningsutviklingen i hovedstaden er så vidt bekymringsfull, at dette moment må tillegges betydelig vekt.
16.Bø påpeker at det er et viktig moment i dette opplegget at M / S" Mosfield" har et meget godt fem års certeparti med Shell U.K. Det nye skipet vil gå inn på dette certepartiet, og M / S" Mosfield" forventes solgt i løpet av to år.
17.Da solen utpå dagen skulle gjøre seg farlig, ble akkurat i det rette moment persiennene trukket ned, og løberne kunne øve sin idrett uantastet i et utmerket føre".
18.Den konservative danske statsminister Poul Schlüter, som holdt åpningstalen på konferansen i København, nevnte et annet moment som også bør tas i betraktning, og det er at atomvåpenfrie soner som er sterkt begrenset i geografisk utstrekning, lett vil kunne gi en falsk trygghet.
19.Derefter trekker Lund inn et nytt moment, den planlagte instrumentflyvning til Fornebus bane 24.
20.Dessuten er det praktiskøkonomiske gevinster å hente ved mindre byråkrati både i nasjonalforsamling og statsforvaltning, et moment som unektelig burde ha appell på begge hold.
21.Det andre ble fattet da inntrykket av den tyske krigsmakten må ha vært mest overveldende, da regjeringsmedlemmenes rent fysiske utmattelse var et moment som talte for svakhet, og da Regjeringens egen sikkerhet allerede var et brennende spørsmål etter Spilleraksjonen.
22.Det andre moment i begrunnelsen for å fjerne livssynsfaget fra skolens fagplaner er ikke mindre grovt.
23.Det annet moment er at en person som kan ha vært Thomas Toug, ble sett på siste båt fra Gozo til Malta den natten.
24.Det avgjørende moment er om en slik prisfastsettelse setter norske arbeidsplasser i fare.
25.Det blir nytt Motocrossgalla på Stallerudbanen på Siggerud onsdag 23. mai. Fjorårets suksessarrangement trakk 5000 tilskuere og førte til 150 nye medlemmer i NMK Follo - et vesentlig moment bak avgjørelsen om å satse på et nytt storarrangement.
26.Det eneste begrensede moment kan være produksjonskapasiteten ved Nordisk Aluminium i Holmestrand, sier Reinskou, som forøvrig opplyser at den første kontrakten satt langt inne.
27.Det eneste moment må i tilfelle være at soning av en lang fengselsstraff for Bakke kan bli mer byrdefull enn for gjennomsnittet av domfelte.
28.Det eneste urovekkende moment er at svenskene kan komme til å føle seg på hjemmebane på gresset fra Eskildstuna...
29.Det er eit ålment sosialt krav til arbeidsgevaren idag og det er eit sers viktig moment i konkurransen om den beste arbeidskrafta".
30.Det er et moment til, sier Tofte.
Your last searches