Norwegian-Italian translation of morsk

Translation of the word morsk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

morsk in Italian

morsk
generelladjective valoroso, prode [literature]
Synonyms for morsk
Derived terms of morsk
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor var det også så ekstra stikk i strid med våre negative erfaringer da vi en morgen i forrige uke ble oppringt av en morsk stemme som tiltalte oss med bilens registreringsnummer.
2.Det er vel gjerne de samme menneskene som klager over for høye skatter som også slenger fra seg alskens søppel, og som derved koster kommunen unødig mange kroner til opprydding, antyder Nordengen og gjør seg for anledningen rent morsk i målet.
3.Når den siste typen virkelig blir så morsk som vedkommende ser ut til å være (altså uten å være det), kan det lett misforstås som spøk.
Your last searches