Norwegian-Italian translation of mudder.

You were trying to translate the word mudder from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Skippergaten hadde tidligere grodd frem av havnens mudder.
2.Det er vanskelig å få oversikt over alle deler fordi bunnen er løs, og en del av det som ligger der er dekket med mudder.
3.Bunnen i Gandsfjorden, der letingen foregår, består av dypt mudder, og opphvirvling av mudder hindrer sikten både for dykkerne og de kameraer som er festet til dykkerdrakter og miniubåt.
4.Da skulle dykkeren gå ned alene uten den kamerautstyrte miniubåten som hvirvlet opp mudder.
5.Det første dykket på bunnen av Gandsfjorden igår kveld måtte efter kort tid oppgis på grunn av mudder som ble hvirvlet opp og hindret sikten for dykkeren.
6.En heveoperasjon vil lage så mye opphvirvling av mudder at det kan ødelegge mulighetene til å finne de savnede.
7.Med sin store tyngde hadde" Mary Rose" presset seg dypt ned i havbunnens mudder.
8.Medisinsk behandling med saltholdig mudder har enda lenger trukket folk til dette stedet - her har Portoroz tradisjoner tilbake til det 13. århundre.
9.Men det var mudder og søle som skapte byens ry i utlandet til å begynne med, sier Jannez Sterle, som i år trolig kan skilte med" Utsolgt" når statistikken skal gjøres opp over årets turisttrafikk.