Norwegian-Italian translation of mynt

 
 

More examples
1.Ertog og Øre" hvor han på grunnlag av inngående detaljstudier av betalingsringer og vektlodder kunne vise at det norske vektsystem i eldre jernalder er en refleks av skiftende mynt og vektenheter i romersk keisertid.
2.Det er en nydelig mynt, omtrent som en medalje.
3.Det går ut over fingerspitzgefühlen, sa bankmannen, mens direktøren for Den Kongelige Mynt i Kongsberg, alias Dagsnyttleder Kjell Lokvam, beklaget det hele.
4.Det største rushet hadde vi fra nyttår til april, men fremdeles har vi jevnt tilsig av slike mynter, om ikke i de mengder, opplyser Einar Madsen, lagerforvalter i Den Kongelige Mynt på Kongsberg.
5.Leslie gir egne konserter, og spiller også i foyeren, der alle utstillingene vises, lyder det fra formannen i hovedkomiteen, Arne Kleiven, som iår har fått sponsorer til å bidra med klingende mynt.
6.Normalt forbruk av tiøringer har vært 40 millioner pr. år, forteller direktør OleRobert Kolberg i Den Kongelige Mynt.
7.Selv om motivene for bortførelsen og spørsmålet om hvem som står bak, ennå ikke er klarlagt, er det velkjent hvem som forsøker å slå politisk mynt på tragedien og hvilke motiver de har, het det i meldingen fra PAP.
8.Tusberg er jo en snill mann, men jeg håper da at jeg får igjen litt med samme mynt.
9.Årets mynt er selvfølgelig anvendbar mynt - i Morokulien.
10.100 pesetas er verd vel fem kroner, så noe smertelig innhugg i julebudsjettet betyr det ikke å oppdage at du er blitt pålurt en spansk mynt, selv ikke når du mangler skrupler til å la den vandre videre.
11.1641 norske og utenlandske mynt og seddelobjekter skal under hammeren.
12.17 øre kiloen, omregnet til norsk mynt.
13.70årenes grep tilbake til tradisjonens harmoniske klisjeer er derfor andre siden av samme mynt, baksiden av den utvidelse av det estetiske som tidligere hadde skjedd.
14.ARBEIDERPARTIETS forsøk på å slå politisk mynt på den krisepregede utvikling kommer neppe som noen overraskelse.
15.Alt før byen ble erkebispesete i 962, skal det ha vært preget mynt der.
16.Arrangørene av SarajevoOL har mislykkes i sine mildest talt grådige forsøk på å skaffe klingende mynt i kassen.
17.At" Slå Sverigëkampanjen også skal bringe klingende mynt i forbundskassen, har man selvfølgelig også tenkt på og jobbet med.
18.At totalitære regimer som det sovjetiske ser slik på det, må ikke forlede oss til å svare med samme mynt.
19.Auksjonen har dessuten med den eldste mynt med årstall preget i Oslo, en 1skilling 1525.
20.Auksjonens dyreste mynt er en femdukat (12 protugaløser) fra 1659 fra Danmark, med utropspris 60 000 kroner.
21.Begrepet økologi er ikke nevnt, men i virkeligheten lanserer Brøgger økologiske tankeganger som først ble gangbar mynt en mannsalder senere.
22.Da amerikanerne vant på hjemmebane, jublet daværende president Carter og visepresident Mondale over en triumf det var lett å slå politiske mynt på.
23.De 3,4 millioner lærere som er ansatt i folkekommunene får bare 30 yuan i månedsgasje - mindre enn hundre kroner omregnet til norsk mynt.
24.De ansatte ved Den Kongelige Mynt ble orientert om situasjonen på et allmannamøte nylig, men ifølge direktør OleRobert Kolberg vil produksjonen av mynt gå som normalt frem til sommerferien, og det blir ikke snakk om permitteringer.
25.De innser at Herren selv har satt dem på en prøve, og beslutter omsider at dersom de finner mynten igjen, eller en annen mynt, skal de la den ligge der.
26.Den Konelige Mynt på Kongsberg, som lager de populære pengene, mente å ha et godt lager av tiøringer, men har tydeligvis ikke beregnet godt nok.
27.Den Kongelige Mynt og Norges Banks seddeltrykkeri vil også bli presentert på messen, der det ellers blir salgsstands og utstillinger som viser spennet i mynthistorien gjennom mer enn 2000 år.
28.Den Kongelige Mynt på Kongsberg har produsert tre ganger så mange tiøringer som vanlig iår, men fremdeles er det ikke nok.
29.Den berømte pandabjørnen som stadig er nær ved å utdø, har fått sin mynt.
30.Den mynt fra senere år som er mest kjent blant samlere, 2øren fra 1968, var i 1970 verd 75 kroner.
Your last searches