Norwegian-Italian translation of nærme seg

Translation of the word nærme seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nærme seg in Italian

nærme seg
transitivverb avvicinarsi, avvicinarsi a, accostarsi a
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom Vinmonopolet holdt en pris på sine varer som ikke gjorde det umulig for folk med vanlige inntekter å skaffe seg både vin og andre varer derfra, dersom prisene i Norge kan nærme seg de svenske, og dersom Polet kan være åpent på lørdager, ja, da tror jeg denne vinleggingen vil avta.
2.Efter vanlig praksis ble standpunktene gjort kjent for meg, uten at jeg gjorde noe forsøk på å få partene til å nærme seg.
3.En måte å nærme seg dette forhandlingskompleks på, ville være å vedta en såkalt" paraplyløsning", slik at de forskjellige våpensystemer sees i forhold til hverandre.
4.Grunneiere med sans for økonomi vil i slike tilfeller svært ofte nærme seg festeren og foreslå et salg.
5.Kommer aldri i form før det begynner å nærme seg juli.
6.Livssynssamtaler vil sosialetisk nærme seg vår yrkesetikk.
7.Romstasjonen vil, som" Skylab", sakte, men sikkert nærme seg jordatmosfæren igjen i sin bane rundt Jorden.
8.Sosialansattes problemer med å nærme seg dette tema kan bunne i at det angår deres egne holdninger og fordommer, samt deres eget forhold til seksualitet.
9.Alle Kafkas beundrere vil ta imot boken med en takknemlighet som kan nærme seg rørelse.
10.Allerede dengang ønsket Bangemann at partiet skulle fjerne seg fra sosialdemokratene og nærme seg unionspartiene.
11.Alt Michael Jackson har en finger med i konserter, TVshow, dukker, Tskjorter Hans personlige formue antas å nærme seg en milliard kroner.
12.Av det at NordKorea nå er i ferd med å nærme seg sin sovjetiske nabo, ikke minst med sikte på militærteknologisk bistand ?
13.Barna er nå femten dager gamle, og har nå begynt å nærme seg fødselsvekten efter at de nådde bunnen.
14.Britene har vært skeptiske til en gjenopplivning av VEU, men på informert hold i Bonn blir det sagt til Aftenposten at britene nå" begynner å nærme seg denne tanken".
15.De 350 streikende gir ikke dispensasjoner, og står fortsatt på kravet om en lønnsøkning på 10,9 prosent for å nærme seg lønnsnivået til kollegene i SAS.
16.De blir også åpent frarådet å nærme seg låste kirker og moskeer.
17.De er politikernes og andre maktutøveres domene, og universitetene må være svært varsomme med å nærme seg slike problemer.
18.De fremsto som vel barnslige og enkle, og for å nærme seg en mer naturalistisk planteverden oppsøkte Krohgene botanisk have - Jardin des Plantes - for efterpå å oppdage at det var der Rousseau malte sine naive bilder fra urskogen.
19.De kabinansattes krav er en lønnsøkning på vel 10 prosent for å nærme seg sine kollegers lønnsnivå i SAS.
20.De kan kanskje bestemme seg for å vente med å nærme seg Washington i håp om at Reagan må overlate tømmene i Det hvite hus til en annen president.
21.De samlede reservene på Haltenbanken tilsvarer nesten Friggfeltet i Nordsjøen og begynner også å nærme seg Osebergfeltet i størrelse.
22.De samlede skatteinntektene fra oljevirksomheten vil stige fra ca. 40 milliarder kroner årlig i resten av 1980årene til 60 milliarder 1984kroner i 1995 og nærme seg 90 milliarder 1984kroner ved århundreskiftet.
23.Den første av disse går ut på at de skandinaviske velferdsstater utgjør en homogen gruppe og at disse efter en tid vil nærme seg hverandre i utviklingsmønster.
24.Den gikk da på bekostning av fremdriften - laget kunne spille både ti og 15 trekk uten å nærme seg Fossummålet.
25.Denne barometerundersøkelsen viser en svak økning i barometertallet fra 91 i januar til 96 i mai. Konjunkturbarometeret begynner dermed å nærme seg den forrige toppnotering på 98 fra desember 1981.
26.Denne har derfor stor kunsthistorisk verdi og betydning - for ikke å snakke om at den i kroneverdi kan nærme seg halvmillionen.
27.Dermed begynner den amerikanske valutaen også internasjonalt å nærme seg det historiske toppnivået på ca. 3,17 mark.
28.Det er fra forfatterens side en overdosering som Skjønberg må følge opp og som iblant kan nærme seg det parodiske.
29.Det er her de videnskapelige realiteter - eller hva ekspertene sier kan komme til å bli realiteter - begynner å nærme seg det vi idag kaller science fiction.
30.Det er imidlertid mange faktorer som burde tilsi at markedet snart må nærme seg slutten av nedgangsperioden.
Your last searches