Norwegian-Italian translation of nøle

Translation of the word nøle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nøle in Italian

nøle
taleverb attardarsi su, indugiare su
Synonyms for nøle
Derived terms of nøle
Anagrams of nøle
More examples
1.Dere må for all del ikke nøle, men slå til med en gang.
2.Da ville jeg velge Sunnmørsalpene, svarer han uten å nøle.
3.De norske bensinprisene er skyhøye, fastslår han uten å nøle.
4.Dreier det seg om en kraftig reaksjon, vil jeg ikke nøle med å prøve å få tak i legehelikopter.
5.For å rekke det før amerikanerne, svarer han uten å nøle.
6.Hvis vi idag skulle plassere tilsvarende kontrakter, ville vi ikke nøle med å sette Nye Fredriksstad Mek. Verksted på anbudslisten.
7.Jeg kan uten å nøle si at dette er det mest interessante og viktigste skipsvrak fra antikken som noensinne er funnet i det østlige Middelhav, sier han.
8.Jeg uttalte til Aftenposten at jeg ville nøle med å betegne Investas opptreden i Norcemsaken som som" greenmailing".
9.Jeg vil ikke nøle med å karakterisere situasjonen som meget bekymringsfull, avslutter Huuse.
10.Jeg vil ikke nøle med å svare ja på spørsmålet om Langlet viste et kunstnerisk talent, sier han.
11.Meget bra ! utbryter Yetnikoff uten å nøle.
12.Radioen utkonkurrerer fjernsynet på dette felt, sier Røe uten å nøle.
13.Vi kan ikke gå til ransakelser uten at det foreliggger en reell mistanke, men jeg ville ikke nøle med å anmelde en film for å få den prøvet efter den nye loven, fastslår hun overfor Aftenposten.
14.At det USAlojale høyre benytter Treholtsaken til å mele sin egen kake, må ikke få virkelig radikale mennesker og folk flest til å nøle med å trekke riktige lærdommer av Treholtsaken.
15.Brittan gjorde det samtidig klart at han ikke vil nøle med å utvise uønskede libyske statsborgere.
16.De eneste som gleder seg er aktivistene i gruppen" Ban the Soviets," som onsdag uten å nøle sammenkalte en pressekonferanse for å ta æren for den sovjetiske beslutning.
17.Den sovjetiske parti og statssjefen Konstantin Tsjernenko skriver i et brev at landet ikke vil nøle med å utvikle et eget antisatellittvåpen i rommet hvis USA utplasserer slike våpen, melder AFP.
18.Derfor vil heller ikke juryene nøle med å la være med å dele ut pris i en klasse dersom man ikke finner en verdig kandidat, sier direktør i Norsk Kino og Filmfond, Egil B. Fonn til Aftenposten.
19.Dessuten vil vi ikke nøle med å løse større og mer omfattende oppgaver i samarbeide med andre firmaer som kan supplere oss med ressurser og kompetanse.
20.Det er ingen grunn til å nøle med å gjeninnføre aspirantordningen i Heimevernet igjen, sier nestlederen i Stortingets forsvarskomite, stortingsrepresentant Thor Knudsen (h).
21.Det er tankevekkende at norske rederier uten å nøle ga seg i kast med investeringsoppgaver hvor hver riggenhet kostet en formue i forhold til ordinære skipsbygningsprosjekter.
22.Det er vi som vil nøle med å fornye ham på scenen, så lenge vi ikke har et publikum å utfordre.
23.Det heter i en resolusjon fra møtet at hvis ikke nedsettelsen er gjennomført innen utløpet av første kvartal 1985, vil organisasjonen ikke nøle med å innføre mottiltak mot vedkommende kort.
24.En representant for det israelske utenriksdepartement har sagt at dersom syrerne oppmuntrer palestinerne til å vende tilbake til områder som kontrolleres av den israelske hær, vil den ikke nøle med å handle.
25.Fangene mobiliserte ved å stille opp 20 000 kvinner i første rekke - i håp om at det ville få stridsvognmannskapene til å nøle - og bak dem 40 000 mann.
26.Han bruker skremmende i sitt innlegg angående gruppeverneombudets holdning og det er et ord jeg uten å nøle vil overføre til hans holdning overfor de ansatte : han viser nemlig en total mangel på innsikt i hvile krav Arbeidsmiljølovens 14 stiller til ham som leder.
27.Han hadde satt opp et stort og krevende program som de 20 unge damene mestret på en så imponerende måte at vi ikke vil nøle med å kalle resultatet profesjonelt og på høyt internasjonalt nivå.
28.Hvis 20003000 barn stadig sto på ventelister for å komme inn på skolen, ville ikke politikerne nøle med å bygge ut skolesektoren.
29.Hvis man gjemte ubåtene i skandinaviske farvann ville USA nøle med å angripe dem, sa han.
30.Ingen grunn til å nøle fremfor utfordringen.
Similar words

 
 

nøle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) nølenølendenølt
Indikative
1. Present
jegnøler
dunøler
hannøler
vinøler
derenøler
denøler
8. Perfect
jeghar nølt
duhar nølt
hanhar nølt
vihar nølt
derehar nølt
dehar nølt
2. Imperfect
jegnølte
dunølte
hannølte
vinølte
derenølte
denølte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde nølt
duhadde nølt
hanhadde nølt
vihadde nølt
derehadde nølt
dehadde nølt
4a. Future
jegvil/skal nøle
duvil/skal nøle
hanvil/skal nøle
vivil/skal nøle
derevil/skal nøle
devil/skal nøle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha nølt
duvil/skal ha nølt
hanvil/skal ha nølt
vivil/skal ha nølt
derevil/skal ha nølt
devil/skal ha nølt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nøle
duville/skulle nøle
hanville/skulle nøle
viville/skulle nøle
dereville/skulle nøle
deville/skulle nøle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha nølt
duville/skulle ha nølt
hanville/skulle ha nølt
viville/skulle ha nølt
dereville/skulle ha nølt
deville/skulle ha nølt
Imperative
Affirmative
dunøl
viLa oss nøle
derenøl
Negative
duikke nøl! (nøl ikke)
dereikke nøl! (nøl ikke)
Your last searches