Norwegian-Italian translation of nagle

Translation of the word nagle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nagle in Italian

nagle
tekniskverb rivettare, ribadire, ribattere
Synonyms for nagle
Anagrams of nagle
More examples
1.Fordi det er selvlaget, så er det lettere å reparere hvis sekken skulle få en flerre eller miste en nagle.
2.Det har lykkes oss å nagle ham til stolen på Bibliotekbaren på Bristol.
3.Og målet er å nagle seerne til skjermen !
Similar words

 
 

nagle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) naglenaglendenaglet
Indikative
1. Present
jegnagler
dunagler
hannagler
vinagler
derenagler
denagler
8. Perfect
jeghar naglet
duhar naglet
hanhar naglet
vihar naglet
derehar naglet
dehar naglet
2. Imperfect
jegnaglet
dunaglet
hannaglet
vinaglet
derenaglet
denaglet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde naglet
duhadde naglet
hanhadde naglet
vihadde naglet
derehadde naglet
dehadde naglet
4a. Future
jegvil/skal nagle
duvil/skal nagle
hanvil/skal nagle
vivil/skal nagle
derevil/skal nagle
devil/skal nagle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha naglet
duvil/skal ha naglet
hanvil/skal ha naglet
vivil/skal ha naglet
derevil/skal ha naglet
devil/skal ha naglet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nagle
duville/skulle nagle
hanville/skulle nagle
viville/skulle nagle
dereville/skulle nagle
deville/skulle nagle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha naglet
duville/skulle ha naglet
hanville/skulle ha naglet
viville/skulle ha naglet
dereville/skulle ha naglet
deville/skulle ha naglet
Imperative
Affirmative
dunagl
viLa oss nagle
derenagl
Negative
duikke nagl! (nagl ikke)
dereikke nagl! (nagl ikke)
Your last searches