Norwegian-Italian translation of naturlig

Translation of the word naturlig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

naturlig in Italian

naturlig
generelladjective naturale
  undervisningadjective innato, connaturato
  personadjective semplice, genuino, schietto, naturale
Synonyms for naturlig
Derived terms of naturlig
Similar words

 
 

More examples
1.Citrusgruppen" som den naturlig nok kaller seg for anledningen, kom vel fra dette.
2.Det er naturlig at sentrumspartier ikke bare samarbeider til høyre i det politiske landskap.
3.Det var vel naturlig at kontoret kom i søkelyset", sier han om den kritikken som ble rettet mot det.
4.En tilsvarende fremgangsmåte ville være naturlig i spørsmålet om befruktning utenfor livmoren.
5.En verdenspolitisk roller for Frankrike i spissen for en fransktysk tandem er mulig", mener Schmidt og sier at internasjonal status og historiske forhold gjør det naturlig for Frankrike å overta den politiske ledelse i et fremstøt for å øke Europas politiske tyngde.
6.Ethvert Menneske, hvor ringe begavet han end er, hvor underordnet hans Stilling i Livet end er, har en naturlig Trang til at danne sig en LivsAnskuelse, en Forestilling om Livets Betydning og dets Formaal.
7.Fellesaksjonen mot porno og prostitusjon" understreket at man betrakter avkledte kvinner på badestrender som en seier for kvinnebevegelsen og et uttrykk for at man ser mer naturlig på kvinnekroppen.
8.For meg var det naturlig.
9.God design bør, efter min mening, inngå som en naturlig del i den produktutvikling som bidrar til å høyne svenske produkters kvalitet og konkurransekraft.
10.Hei !" gir barn en enestående anledning til å fortelle om smått og stort på en naturlig, avslappet måte.
11.Helt fra skoledagene glir uttrykk som" La være, så gjør du ingen tabbe" naturlig inn i bevisstheten, som en slags del av mønsterplanen.
12.I 1984 er det ikke mer enn naturlig at folk krever kvalitet når det gjelder norskproduserte programmer.
13.La Marseillaise" heter naturlig nok det arrangementet.
14.La det gro som det vil - for det er jo så naturlig".
15.Men det er naturlig at mistanken rettes mot den nasjon som to ganger har krenket vårt territorium", sier Adelsohn, som sikter til den grunnstøtte ubåten i 1981 og hendelsene i Hårsfjærden året efter.
16.Når avvikene blir så store som dette, er det naturlig at søkelyset settes mot metodene som ligger bak meningsmålingene.
17.Som lege var det naturlig for han å stanse ved spørsmålet.
18.Som utgangspunkt kan restriksjoner i besøksadgangen ikke være noen adekvat og naturlig sanksjon mot misbruk i forbindelse med korrespondanse.
19.Stadig flere kvinner vil bare sette ett barn til verden, og dette ene barnet ønsker man naturlig nok optimale betingelser for...
20.Å Føde Naturlig" er tittelen på en bok som nylig er kommet ut.
21.(amour de soi) og en like naturlig vantrivsel eller pine ved å se andre livsvesener lide (pitie).
22.All avstandsmåling via satellitt i Norge må samles i Tromsø, og det vil være naturlig at dette skjer i forbindelse med en utbygging av Tromsø Telemetristasjon, sa direktøren ved forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø, professor Olav Holt, på seminaret.
23.Alle som har et naturlig forhold til å bruke kroppen, kan seile brett.
24.Arbeidet med ruinspillene faller naturlig for oss efterhvert.
25.At bankenes ansatte får en noe lavere rente på lån i sin bank enn den vanlige kunde gjør, vil vel de fleste finne naturlig.
26.At han har gått i forsvarsposisjon efter å ha blitt beskyldt for å ha tatt livet av sine barn, er helt naturlig, men det er brukt mot ham.
27.At tiltalte karakteriserer alle øvrige vitneforklaringer som beskyldninger, finner jeg helt naturlig.
28.Både arrangøren og jeg ser min deltagelse som naturlig i egenskap av prest og indremisjonsvenn.
29.De ansattes representanter var naturlig nok mest opptatt av hvordan fusjonen vil påvirke Sætre i tiden fremover.
30.De fleste av dette krigsskolekullet deltok aktivt i krigen, og det var derfor naturlig å minnes dem som falt.
Your last searches