Norwegian-Italian translation of navngi

Translation of the word navngi from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

navngi in Italian

navngi
generellverb dire il nome di, citare
  formålverb dire il nome di
Synonyms for navngi
More examples
1.Betegnelsen virker abstrakt og unødvendig nøytral og sproglig sett noe uheldig når den skal navngi en gruppe yrkesutøvere, blir det hevdet.
2.Blant de mange gode ideer de 500 tjenestemenn har fremmet gjennom NSBs nylig avviklede servicekurs, er å navngi de nye togene på Rørosbanen.
3.Derimot ventes ikke forsvarssjefen å navngi noen nasjon bak krenkelsene.
4.Else BuggeFougner vil ikke navngi de kandidater som allerede er foreslått.
5.Først og fremst er det på luft og sjøsiden at truselen gjør seg gjeldende, hevdet Bartolucci, som unngikk å navngi noe land i NordAfrika på spørsmål om hvor et eventuelt angrep skulle komme fra.
6.Han vil ikke navngi de" skyldige".
7.Ifølge informerte kilder, som ikke ville la seg navngi, ble bildet tatt under den store sovjetiske flåteøvelsen som nylig ble holdt i området, og der rundt 200 store sovjetiske krigsskip deltok, deriblant over 20 ubåter.
8.Jeg antar at Hagland ikke vil at jeg skal sette hans kolleger i forlegenhet med offentlig å navngi dem.
9.Kilden som ikke ville la seg navngi, fremholdt at denne vurderingen av situasjonen er basert på konklusjoner som er trukket av innsamlet efterretningsmateriale den senere tid.
10.Når det gjelder parkeringsbøter, kvier britene seg imidlertid ikke for å navngi de verste synderne, og afrikanske land topper der listen.
11.Ortega kunne imidlertid ikke navngi den mann som USA angivelig har utsett som ny statssjef i Nicaragua.
12.Ortega ville ikke opplyse om hvor store tapstallene var for regjeringsstyrkene, men militære kilder, som ikke ville la seg navngi, fremholdt at også sandinistene var blitt påført store tap under sammenstøtene.
13.Partiledelsen gir imidlertid nå pressen skylden for hele miseren, støttet av" enkelte kamerater", som man ikke ville navngi.
14.Politiet ville ikke navngi den fengslede eller gi ytterligere opplysninger om saken, fordi en omfattende efterforskning forestår.
15.På forespørsel om han ville navngi en eneste amerikansk agent i vest, svarte han at det ville være naivt å tro at det ikke er noen.
16.Skattesnyteren nølte Runar litt med å navngi, var kanskje engstelig for injuriesøksmål.
17.Vår oppgave må være å hjelpe dem å navngi denne frykten.
18.Årbokens redaktør, marinekaptein John Moore, opplyser til det britiske telegrambyrået Associated Press at han har sine opplysninger fra svenske kilder, som han ikke vil navngi.
19.Og varaordfører Svelland uttaler videre til Aftenposten at" man allerede er i gang med en kartlegging av hvilke skoler som bør nedlegges, men vil ikke navngi dem".
20.Ja, svarer Kristin Moe, men legger til at hun ikke kan navngi en slik bank idag.
21.Mange har forsøkt å ordne og navngi alle farvene, men vi har hatt mangel på terminologi, og det hersker stor begrepsforvirring på området.
22.Vi kan om nødvendig navngi de personer det gjelder, sier Gunneklev.
23.Amerikanernes kunnskaper om norske produkter, selskaper og personer er magre, 21 av 50 redaktører i ledende amerikanske tidsskrifter og aviser kan ikke navngi et eneste norsk selskap, produkt eller person.
24.Askerklubben er også ute efter flere spillere, men Pedersen vil ikke navngi disse.
25.Da dommeren spurte tiltalte om han kunne navngi disse personer, svarte Chmielewski at Piotrowski nevnte flere navn.
26.Det var nettopp den vedvarende og påfallende tausheten oss samtlige fem som ledet til at jeg i Aftenposten 24. juni fant å måtte navngi dem under ett.
27.Elfrepresentantene fremholdt at en avtale med norske bedrifter trolig vil bli undertegnet med det første, uten at de ville navngi aktuelle samarbeidspartnere.
28.Ericsson ville ikke dokumentere dette ved å navngi oljeselskaper eller stedfeste hvor i verden selskapene kunne tenke seg å bruke riggen.
29.Jeg har heller ingen grunn til å komme til noen enighet om noe som helst med advokat Møller, sier Haug, og påstår at han har mistanke om at vedkommende Høyrerepresentant kun var budbringer for en annen person som Haug heller ikke ønsker å navngi.
30.Kasparov unnlater ikke å navngi dem han tenker på.
Similar words

 
 

navngi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) navnginavngiendenavngitt
Indikative
1. Present
jegnavngir
dunavngir
hannavngir
vinavngir
derenavngir
denavngir
8. Perfect
jeghar navngitt
duhar navngitt
hanhar navngitt
vihar navngitt
derehar navngitt
dehar navngitt
2. Imperfect
jegnavngav
dunavngav
hannavngav
vinavngav
derenavngav
denavngav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde navngitt
duhadde navngitt
hanhadde navngitt
vihadde navngitt
derehadde navngitt
dehadde navngitt
4a. Future
jegvil/skal navngi
duvil/skal navngi
hanvil/skal navngi
vivil/skal navngi
derevil/skal navngi
devil/skal navngi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha navngitt
duvil/skal ha navngitt
hanvil/skal ha navngitt
vivil/skal ha navngitt
derevil/skal ha navngitt
devil/skal ha navngitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle navngi
duville/skulle navngi
hanville/skulle navngi
viville/skulle navngi
dereville/skulle navngi
deville/skulle navngi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha navngitt
duville/skulle ha navngitt
hanville/skulle ha navngitt
viville/skulle ha navngitt
dereville/skulle ha navngitt
deville/skulle ha navngitt
Imperative
Affirmative
dunavngi
viLa oss navngi
derenavngi
Negative
duikke navngi! (navngi ikke)
dereikke navngi! (navngi ikke)
Your last searches