Norwegian-Italian translation of nedre

Translation of the word nedre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedre in Italian

nedre
leieadjective inferiore
Derived terms of nedre
Anagrams of nedre
Examples with translation
Menneskekroppen består av hodet, halsen, trunk, øvre og nedre lemmer.
Similar words

 
 

More examples
1.Lakseutvalget" har allerede fått seg forelagt tegninger av en fangstfelle til bruk ved Nedre Foss.
2.Luksuriøs representasjonsbolig, fullt møblert, leies ut på Nedre Bekkelaget".
3.Men Idas foreldre måtte nedslått konstatere at skolens nedre aldersgrense var fire år.
4.Når et barn uansett nedre alder tas opp i institusjon under helsevesenet utenfor barnets hjemkommune, skal institusjonen undrerette skolestyret i barnets hjemkommune, som skal sende melding til skolestyret i institusjonens vertskommune.
5.Restaurant Gamle Raadhus" - den tradisjonsrike bygningen i Nedre Slottsgate - blir skueplass for kafeteateret" Den som elsker, han finner" av Tor Fretheim.
6.Restaurant Gamle Raadhus" i Nedre Slottsgate har fått litt av en oppgave på sine gamle dager.
7.Strupingen" innebærer at trafikken i Nedre Prinsdals vei og Ljabruveien skal begrenses ved signalregulering slik at det maksimalt slippes gjennom 300 biler pr. time.
8.Dagsrevyen tok Dem igår med ned i kjelleren i Nedre Slottsgate.
9.De fleste så ut til å kjøre Ljabruveien fra Nedre Prinsdal mot Klemetsrud, forteller politibetjent Terje Rakvåg i trafikkpolitiet.
10.Den heter Nedre Vøien Papirmølle - er fra 1736 og heldigvis forlengst fredet.
11.Dersom de har arbeidet i firmaet Løberg, så holdt dette firmaet til underetasjen i Nedre Slottsgate.
12.Dersom disse papirene er tatt fra lokalene i Nedre Slottsgate, betrakter jeg det som tyveri, og vil forfølge saken sier SverdrupThygesons svigersønn, advokat Odd Syse, til Aftenposten.
13.Dette er å sette vanskeligstilte grupper i Oslo og på Nedre Romerike opp mot hverandre.
14.Dette håndskriftet er garantert ikke funnet i Nedre Slottsgate.
15.Formannskapet sluttet seg mot to stemmer (sv) til bygningsrådets innstilling vedrørende endret reguleringsplan for gnr. 91, bnr. 11, Nedre Kaldbakken, som omreguleres fra tomt til almennyttig formål og friområde til byggeområde for industri / kontor.
16.Honorar i rene penger er allikevel alltid skattepliktig uten nedre grense, fremgår det av Deres uttalelse.
17.Jeg har foreløbig ikke fått gjennomgått de arkivbunkene som nå er avdekket i kjelleren i Nedre Slottsgate 3, sier Syse.
18.Jeg har vært hos Haugstad i 25 år, forteller Synnøve Sandaas, først i systuen hos Molstad, så i en periode i Nedre Slottsgate og nå i Stortingsgaten fra 1971.
19.Jeg mener at vi nå bør få en skikkelig gjennomgang av hele gården i Nedre Slottsgate, sier Herstad.
20.Kun 12 000 kort er tellet opp på kontoret, men meldinger fra bensinstasjoner og butikker i Oslo, Asker, Bærum og Follo og på Nedre Romerike tyder på at responsen blir over all forventning.
21.Med moderate inntektstillegg bør man komme ned i nedre del av dette intervallet, heter det.
22.Nedre Romerike er et pressområde som i høy grad trenger et arbeidstreningsprosjekt.
23.Nedre gate, som går langs Akerselven.
24.Staten bør ha råd til å opprette et arbeidstreningstilbud for unge på Nedre Romerike uten at det skal behøve å gå ut over aktiviteten i Oslo.
25.Tiltalte virket noe ukonsentret under rettsmøtet i Nedre Romerike sorenskriverkontor, men møtet gikk rolig for seg uten noen hissige diskusjoner.
26.Vi drev dengang et engrosfirma i Nedre Slottsgate 3 og hadde ialt ca. 15 ansatte.
27.Vi gjør det for moro skyld, sier de tre gatedanserne vi treffer på hjørnet av Karl Johan og Nedre Slottsgate.
28.Vi møtes her to eftermiddager i uken, forteller Nina Bruun i Grønland og Nedre Tøyen beboerforening.
29.Vi regner nå med at det ikke finnes flere gjenstander eller dokumenter efter Quisling her i Nedre Slottsgate 3, sier fra venstre avdelingsarkivar Øistein Bertheau ved Riksarkivet, overbibliotekar Bendik Rugaas ved Universitetsbiblioteket og høyesterettsadvokat Arne Fliflet ved Regjeringsadvokatens kontor.
30.Vi satser på små og mellomstore bedrifter som dominerer næringslivet på Nedre Romerike.
Your last searches