Norwegian-Italian translation of nedtone

Translation of the word nedtone from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedtone in Italian

nedtone
generellverb minimizzare, sdrammatizzare, sminuire
Similar words

 
 

More examples
1.Begge land har forsøkt å nedtone hendelsen.
2.For menn er nettopp deres mannlighet positiv, mens kvinnelige ledere på vei mot toppstillinger strever for å oppnå aksept på lik linje med menn og må nedtone betydningen av at de er kvinner.
Your last searches