Norwegian-Italian translation of nekte

Translation of the word nekte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nekte in Italian

nekte
vegreverb negare, rifiutare
Synonyms for nekte
Derived terms of nekte
Anagrams of nekte
More examples
1.Asylsuvereniteten" - en overleges rett til å nekte å ta imot personer med alvorlig sinnlidelse f.eks. fra Reitgjerdet Sykehus og fengselene til fylkeskommunale psykiatriske institusjoner - blir nå begrenset.
2.Det er ikke det samme å frata LarsErik startlisensen som å nekte ham å samle frimerker !
3.Det finnes knapt noe mer bakstreversk enn å nekte å gå inn i en diskusjon om hvilke oppgaver det offentlige bør prioritere og hvilke oppgaver det ikke lenger behøver å ta seg av.
4.Enivrezvous, berus dere" ropte poeten Baudelaire for snart 150 år siden - Karin Boyedyrkeren Elin reagerer ved å nekte å ta til seg føde.
5.På det grunnlag var det vanskelig å nekte Oppland en utbygging som det synes å være så bred enighet om behovet for," sier han.
6.Styret kan nekte aksjeoverdragelse hvis den vil være i strid med selskapets interesser.
7.Videre heter det at et vedtak (av bygningsrådet eller fylkesmann) om å nekte dispensasjon skal begrunnes, og hun viser i den forbindelse til forvaltningslovens paragrafer 24 og 25, akkurat som sin forgjenger.
8.(Tip) ONeill, hevdet ihelgen at han har stemmer nok til å nekte regjeringen en bevilgning til 30 slike raketter på neste års budsjett.
9.Andre alternativer som kunne gi teoretisk likestilling, ville være å nekte fradrag for renter av gjeld knyttet til egen bolig, eller å la dem som bor til leie få fradrag for husleien.
10.Bergen kommunes tolkning av loven er et forsøk på å nekte studentene de rettigheter de har efter Lov om sosial omsorg, hevder Norsk Studentunion i sitt brev til departementet.
11.De grunner som Forenedegruppen A / S har oppgitt for å nekte transport av aksjer til FagerstaHaak A / S kan ikke ansees for å være av en slik art, fremholder departementet.
12.Dersom en åpner for fritagelse på situasjonsbestemt grunnlag, medfører dette en adgang til å nekte militærtjeneste med henvisning til den forsvarsog sikkerhetspolitikk som føres.
13.Dersom forbundet finner å nekte Terje Sveen startbok, er det klart at jeg trekker meg fra min formannsjobb i helsekomiteen.
14.Det er ikke riktig at Oslo har hatt som fast praksis å nekte skatteyderne fradrag for avbetalingsrenter.
15.Det er ikke til å nekte at nye bøker stimulerer til å undervise efter nye metoder.
16.Det kan jeg vanskelig nekte for.
17.Det står ikke til å nekte at jeg sitret av spenning da jeg så hva slags dyr som sto ved åtet, sier Skaret til Drammens Tidende.
18.Det vil jeg ikke nekte for.
19.Efter mitt syn fanges ikke pastor Bratterud inn av straffelovens paragraf 135 A fordi Bratterud står på Guds trosgrunnlag og fordi den religiøse følelse ikke må krenkes ved å nekte ham å si det han sa.
20.En antar at gjeldende skatteregler gir hjemmel for å nekte fradrag utover innbetalt ansvarskapital, hvor" resten av ansvarskapitalen" i realiteten må ansees som en garantiforpliktelse.
21.Før pressekonferansen med Zola Budd fredag var vi 99 prosent innstilt på å nekte henne å starte i Sentrumsløpet, men da hun svarte at hun kun var britisk statsborger, måtte vi selvsagt tro henne på hennes egne ord.
22.Han må nekte bruk av slike stoler, når det bare er en vakthavende på broen.
23.Hensynet til den berørtes familie kan ikke være tilstrekkelig til å nekte omtale av viktige spørsmål.
24.Hvilken begrunnelse er gitt for å nekte lossing av båten i Nigeria ?
25.Hvilken norsk general eller forsvarsminister vil strekke ut hånden og nekte amerikanske fly med atomvåpen ombord å lande på noen norsk militær flyplass ?
26.Jeg avslo det, og vil også i fremtiden nekte å bli trukket inn i slike foreninger, sier han.
27.Jeg er helt uenig i den holdning og fortolkning politiet i Moss har av fremmedloven og adgangen til å nekte flyktninger oppholdstillatelse i visse kommuner.
28.Jeg kan ikke nekte ham, sier mor Else til Aftenposten.
29.Jeg tror heller ikke at det fra vår side vil bli aktuelt å pålegge våre kassaoperatører å nekte å slå inn CocaColaprodukter som kundene plukker med seg.
30.Kan det bli aktuelt for departementet å nekte å utstede importlisens dersom henvendelsen til importørene ikke skulle føre frem ?
Similar words

 
 

nekte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) nektenektendenektet
Indikative
1. Present
jegnekter
dunekter
hannekter
vinekter
derenekter
denekter
8. Perfect
jeghar nektet
duhar nektet
hanhar nektet
vihar nektet
derehar nektet
dehar nektet
2. Imperfect
jegnektet
dunektet
hannektet
vinektet
derenektet
denektet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde nektet
duhadde nektet
hanhadde nektet
vihadde nektet
derehadde nektet
dehadde nektet
4a. Future
jegvil/skal nekte
duvil/skal nekte
hanvil/skal nekte
vivil/skal nekte
derevil/skal nekte
devil/skal nekte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha nektet
duvil/skal ha nektet
hanvil/skal ha nektet
vivil/skal ha nektet
derevil/skal ha nektet
devil/skal ha nektet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nekte
duville/skulle nekte
hanville/skulle nekte
viville/skulle nekte
dereville/skulle nekte
deville/skulle nekte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha nektet
duville/skulle ha nektet
hanville/skulle ha nektet
viville/skulle ha nektet
dereville/skulle ha nektet
deville/skulle ha nektet
Imperative
Affirmative
dunekt
viLa oss nekte
derenekt
Negative
duikke nekt! (nekt ikke)
dereikke nekt! (nekt ikke)
Your last searches