Norwegian-Italian translation of neon

Translation of the word neon from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

neon in Italian

neon
kjeminoun neon [m (invariable)]
Derived terms of neon
Anagrams of neon
Similar words

 
 

More examples
1.Diskorytmene dundrer for døve ører, lysrør forblinder i alle farver, speil, glass og neon lyner så alle varene virker gråsvarte.
2.For noen betyr det å leve rockn roll, i pakt med neon og asfalt og alt det der.
3.For å holde streikemoralen oppe gjennomfører NUM i disse dager en rekke sympatimøter, og det irriterte NUMledelsen at Labourlederen Neil Kinnock nektet å stille opp på neon av møtene.
4.Halvor Haugs" poema Sonora", Oddvar S. Kvams" Vibrasjoner", Knut Nystedts" Mirage" og Olav Anton Thommessens" Hinsides neon".
5.Som i det klassiske forbilde finnes her et skilt som proklamerer" Verden er din", denne gang i neon og spent rundt en klode.
6.Dernest kom Hinsides Neon postkommersielle lydskulpturer for horn og stort symfoniorkester av festspillkomponisten Olav Anton Thommessen.
7.Det blir ennå neon uker å vente før større mengder rimelige nypoteter kommer på markedet.
8.Gjennom tre og tegl, glass og betong, asfalt og neon, forteller den vår historie.
9.Men spotlightet kaster også sitt neon på en rygg i beige akrylgenser med hodet bøyd over sjakkspillet.
10.Neon av dem er viet førti#års#minnet for den andre verdenskrigens slutt.
11.Ray & Knut og Dr. Hot og Neon Clone, begge kjent og elsket i Oslo, viste nok en gang sin evne til fornyelse.
Your last searches