Norwegian-Italian translation of nett

Translation of the word nett from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nett in Italian

nett
kvinneadjective minuta
  klærother in modo grazioso, con grazia
Synonyms for nett
Derived terms of nett
Anagrams of nett
Examples with translation
Edderkoppen spinner et nett.
Similar words

 
 

More examples
1.Brått innså han at så lenge Ellinor var fanget i overlegens nett, var det svært lite han kunne gjøre for henne.
2.Visanet" er et verdensomspennende nett som benyttes til kontroll av kortene og som også skal benyttes til betalingsoverføringer og tilknytning til betalingsautomater i forretninger.
3.Det blir stadig mer utbredt at underleveranser til flyindustrien kommer fra et internasjonalt nett av bedrifter, sier direktør Kenneth R. Williams i materialdivisjonen i Douglas Aircraft Company til Aftenposten.
4.Det er nett opp det.
5.Det er vår hverdag og våre penger, hevder Strømme, - derfor er det viktig at eiendomsretten til de interne nett ligger hos brukerne som har betalt utbyggingen.
6.Et nett av underleverandører som tilsammen utgjør et uunnværlig serviceapparat for nystartede bedrifter.
7.Hvis en abonnent ikke får varme i leiligheten, ringer han gjerne oss, men så å si alltid gjelder det bare denne leiligheten, og feilen ligger oftest et eller annet sted i borettslagets nett av rørledninger.
8.Radiolyttere som er tilknyttet våre nett og som er vant til å høre på en bestemt radiostasjon på FMbåndet om morgenen, må belage seg på å søke efter stasjonen torsdag morgen fordi vi legger om hele nettet.
9.Selv om noen alltid vil slippe gjennom selv det fineste nett, våger jeg å påstå at vi langt på vei har vunnet kampen mot terroristene, sier oberst Joseff Wartsmann i en samtale med Aftenposten.
10.Vi gjorde dette i oktober efter at Televerket koblet seg ulovlig inn på vårt nett i Groruddalen, sier Lindh, og mener at departementet sannsynligvis er lite interessert i at saken skal opp.
11.Vi legger sterk vekt på å oppnå kontroll over distribusjonen, og har derfor etablert 40 avdelingskontorer over hele Norden samtidig som vi har et nett av 300400 frittstående forhandlere, sier Olofsson.
12.Vi ser at dette blir populært, og bygger ut et tilstrekkelig nett, sa Wolden.
13.20 kom seks minutter ut i annen omgang da Clive Walkers innlegg traff Q.P.R.forsvarer Steve Wicks som presset av Sunderlands Roger Wylde headet i eget nett.
14.20 minutter senere viste Wilfred Mannes større målteft enn laget satte pris på - han plasserte ballen i eget nett.
15.ATV presenterer kinoenes påskemeny i et eget filmmagasin," Filmspeilet" på Jancos nett i kveld.
16.Aksjon Strandlinje ønsker å åpne et nett av turveier innerst i Bestumkilen, og dermed bedre folks adgang til strandarealene og Bygdøy.
17.Aldri har en angrepsstyrke stått overfor slike forsvarsverker som Hitlers kanonstillinger, maskingeværreder og det nett av miner og andre hindringer som her i Normandie.
18.Alle lærere og studenter burde efterhvert ha sin egen datamaskin og kunne koble seg til lokale og nasjonale nett.
19.Allikevel får man en fornemmelse av hans personlighet og smak : nett og endefrem uten å være skrytende.
20.Andre bånd er avsatt til vanlige telekommunikasjonsformål - og noen er avsatt til flere formål - som radiolinjer og satellittsamband i nasjonale og internasjonale nett.
21.Ankerløkken Gruppen, som har Ankerløkken Holding som" paraply" består av et nett av selskaper.
22.Annonsørene vil kunne velge om de skal kjøpe reklame på hele det efterhvert landsomfattende nett av lokale sendere, eller om spesielle regioner er mer interessante enn andre.
23.Arbeiderpartiets utvalg mener at private utbyggere herefter kun bør få delta i utbyggingen som entreprenører uten anledning til å eie nett.
24.Arne Michael Olsen, som representerer OBOS i det nye TVselskapet, minner om at hans selskap er i ferd med å bygge opp sitt eget kabelnett og at boliglagene i realiteten eier en stor del av Jancos nett.
25.Auroux sa på sin side at Norge kan bidra med sikre forsyninger som vil være en av faktorene som de europeiske landene aktivt vil søke å utvikle gjennom et europeisk nett av gassledninger.
26.BBS har en solid posisjon for frakt til Florida, der man også har et vel utbygget nett av forbindelser til havner i Det karibiske hav.
27.Banken og kundene våre vil kunne benytte BNPs verdensomspennede nett, og våre ansatte vil kunne få erfaring ved å arbeide i den franske banken, sier banksjef Hallan.
28.Bare slik kan vi få et livskraftig nett hvor hele landet dekkes av uavhengig nærradiovirksomhet, sier Udjus.
29.Bilen kunne han ikke få med seg på fergen til Hovedøya, men Grindvold utrustet seg forutseende med bur, håv og nett.
30.Bilspedition råder over et vidt forgrenet nett av spedisjonsfirmaer på Kontinentet, og driver fra før av trafikk mellom Norge og utlandet gjennom datterselskapet Autotransit.
Your last searches