Norwegian-Italian translation of netthet

Translation of the word netthet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

netthet in Italian

netthet
utseendenoun eleganza [f], attillatura [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Balanchines velkjente netthet og rapphet manglet hos disse danserne i tutuer som rokkokkoporselen.
Your last searches