Norwegian-Italian translation of nettolønn

Translation of the word nettolønn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nettolønn in Italian

nettolønn
pengernoun stipendio netto [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Hvorfor inngår ikke misfornøyde husmødre avtale med sin mann om å få utbetalt halvparten av hans nettolønn i stedet for å håpe på at myndighetene skal gripe inn overfor ham ved lovgivning ?
2.Dagens pensjonist får altså ca. 75 prosent av sin tidligere nettolønn å leve av, om vedkommende har ligget innenfor" normalinntektene" som er beregnet til 90 000150 000 kroner.
3.En" vanlig" pensjonist kan utifra dette regne med å få 75 prosent av sin nåværende nettolønn i pensjonisttilværelsen.
4.Full alderspensjon fra Statens Pensjonskasse utgjør ca. 67,35 % av nettolønn ved fratreden (Lønnen - 2 % pensjonsinnskudd).
5.Hvis dekning for statlige eller kommunale (underskudds) budsjetter bare kan anvises gjennom økte skatter, som uten tvil vil bety en økonomisk belastning for alle borgere, skal dette da innebære en reell nedgang i nettolønn, eller skal det kompenseres med lønnsøkninger ?
6.Hvorfor inngår ikke misfornøyde husmødre avtale med sin mann om å få utbetalt halvparten av hans nettolønn, i stedet for å håpe på at myndighetene skal gripe inn overfor ham, ved lovgivning ?
7.Samtlige streikende har fått bidrag som tilsvarer nettolønn når skatten er trukket fra.
8.Og de snakker om nettolønn.
9.Streikebidraget utgjør 110 kroner dagen pluss tillegg for forsørgerbyrde, det vil si omtrent halvparten av den månedlige nettolønn.
Your last searches