Norwegian-Italian translation of nordvestre

Translation of the word nordvestre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nordvestre in Italian

nordvestre
retningadjective nordoccidentale, di nordovest
Similar words

 
 

More examples
1.Københavnavisen Politiken har sendt en medarbeider til feriebyen Løkken på det nordvestre Jylland, og hans rapport er ikke lystelig lesning for dem som måtte være opptatt av nordmenns anseelse i utlandet.
2.Det egentlige Washington ligger bortenfor det nordvestre område som er byens ansikt overfor omverdenen.
3.Hele ekspedisjonsbygningen på Fornebu kan bli flyttet til den nordvestre delen av flyplassen - til Oksenøya - der småflyene idag har tilhold.
4.Ikke så å forstå at fjellene i det nordvestre hjørnet av England ikke er høye nok.
5.Partiets to Underhusmedlemmer er begge hjemmehørende i den nordvestre delen av Wales, hvor det er flest walisisksproglige.
6.Passasjerterminalen på Fornebu kan bli flyttet til den nordvestre delen av flyplassen, der småflyene idag holder til.
7.Skolekorpset fra Thief River Falls i det nordvestre Minnesota ble valgt ut blant 36 andre korps som søkte" Sons of Norway" om å få representere organisasjonen under 4. julifeiringen.
8.En annen gang, et annet sted" er også henlagt til landet, det nordvestre hjørne av Skottland under den annen verdenskrig.
9.Bygget skal eventuelt ligge i den nordvestre del av flyplassen ved Oksenøya, der småflyene holder til idag.
10.Efter Peking går rundreisen videre til den gamle keiserbyen Xian, som er en av de viktigste byene i nordvestre Kina.
11.Kong Frederik den niendes sinkkiste er nå flyttet ut av Roskilde domkirke og plassert i et nytt kongelig gravsted ved domkirkens nordvestre hjørne.
12.Krantz nekter å si hvor han vil lete efter det merkelig vesenet, han opplyser bare at det dreier seg om en meget avsidesliggende region i den nordvestre del av USA, der skogsarbeidere har funnet fotspor.
13.Over 2000 mennesker er blitt hjemløse efter tre dagers flom i Sirajganjdistriktet i den nordvestre delen av Bangladesh, og avlingen er ødelagt i store områder.
14.Planene innebar blant annet at man måtte rive tribunen i nordvestre sving og garderobene til Frognerbadet.
Your last searches