Norwegian-Italian translation of normal

Translation of the word normal from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

normal in Italian

normal
generelladjective normale
  standard-adjective normale, standard
  geometrinoun linea perpendicolare [f], perpendicolare [f]
Synonyms for normal
Derived terms of normal
Examples with translation
Kanskje du ikke er vant til å se en normal jente uten sminke?
Similar words

 
 

More examples
1.Samtaler med flyktningene og selvsyn av leirene gjør det mulig å konstatere at forflytningene går for seg på en normal og velordnet måte, uten at det har forekommet beklagelige episoder.
2.Vanskelige barn"," håpløse unger" - det er mange måter vi kan karakterisere dem på, disse barna som avviker fra normal oppførsel på endel områder.
3.(NTBReuterAFP) President Ronald Reagan ga idag ordre om at de 1 800 marinesoldatene som tjenestegjorde i den fredsbevarende styrken i Beirut skal tilbake i normal tjeneste i Middelhavet.
4.Avgjørelsen er yrkesforbud, mener høyesterettsadvokat Annæus Schjødt, og i et brev til kringkastingssjef Bjartmar Gjerde forlanger Schjødt at NRK oppfyller kontrakten med Kari Storækre, slik at hun er tilbake i normal jobb neste gang programmet blir sendt, om en måned.
5.Den vil bli mer normal, beroliger Steiro.
6.Denne konklusjonen kan kanskje høres selvmotsigende ut i og med at han har gått løs på små barn, men når han har gjort det, synes det som en surrogatløsning på en normal seksualdrift, sa politilege og psykiater Terje Andersen i sin sakkyndige erklæring for Gulating lagmannsrett.
7.Det er ingen vekt ombord, men såvidt jeg forsto på legene, hadde han helt normal størrelse og var ikke født for tidlig.
8.Det tegner til å bli en normal vår, forteller bonde Olav Berger i Skedsmo mens han tar en kontroll på skålharvens jobb og konstaterer tilfreds at et smuldrende fint såbed ligger klart.
9.Det viser seg at mye av det man før trodde var normal aldring i virkeligheten er en del av et belastningssyndrom, sier fysioterapeut Aase Jackson Klykken.
10.Det å kunne skille mellom normal og unormal behåring er viktig, spesielt der økt hårvekst kan være et tidlig tegn på alvorlig sykdom, selv om slike tilstander er meget sjeldne.
11.En sentral del av konkurransepolitikken er ikke bare å øke konkurransen på de områder hvor vi har et marked, men å sørge for at flere sektorer blir trukket ut av skjerming og utsatt for en noenlunde normal konkurransesituasjon.
12.For uniformene syes i tolv forskjellige størrelser, fordelt på klassene" staut" og" normal".
13.Han er ferdig med sitt produktive liv, han har ingen chanse til å skaffe seg normal inntekt og tilknytning til en arbeidsplass.
14.Hva er en normal telefonsamtale ?
15.Innflyvningen var helt normal.
16.Jeg er valgt på normal måte fra et valgdistrikt her i Budapest der det bor mange lutheranere.
17.Jeg hadde en nokså normal barndom.
18.Jeg regner dette som en normal investering i fast eiendom, sier administrerende direktør Jannik Lindbæk om de 30 millioner dollar som bygget har kostet.
19.Jeg vet ikke om yrkessjåførene gir blaffen i hele aksjonen, men faktum er i alle fall at omsetningen er som normal til tross for at mange nok ikke skulle ha behov for oppfylling før idag, sier innehaverne av en av disse stasjonene.
20.Keisersnitt er en forholdsvis normal fødselsmetode når det gjelder prøverørsbarn, opplyser Fylling.
21.Men vi har reagert sterkt, for departementet er nå i ferd med å fravike en normal og anstendig anbudsprosedyre, kommenterer han.
22.Normal arbeidstid er 40 timer i uken og maksimalt 15 timer i uken er tillatt som overtid, sier direktøren, hun lar det skinne gjennom at det ofte er frilørdagene som brukes.
23.Normal drift ved sengeavdelingene, men vi frykter problemer ved spesialavdelingene nettopp på grunn av mangelen på spesialsykepleiere, og jordmødre sier sjefssykepleier Jorunn Haug ved Kirkenes sykehus.
24.Nå som situasjonen er normal igjen, kan vi vel dra hjem.
25.På Husbankens arkitektkontor får vi opplyst at man beregner parkeringsplass for bevegelseshemmedes biler til å være halvannen gang normal plass, heter det i beboernes brev.
26.Siden 1982 har vi ikke hatt tilløp til opptøyer, og et synlig bevis på at temperaturen er mer normal er at politiet igjen har fotpatruljer i sentrum.
27.Varmeveksleren er den viktigste komponenten i anlegget og har en normal levetid på 810 år, opplyser leverandøren Alfsen og Gundersen.
28.Vi blir fullstendig forgiftet, og omgivelsene, både pårørende og behandlere støtter dopingen, fordi pasienten blir mer" normal", ble det hevdet.
29.Vi er fratatt enhver form for normal inntekt, og det er direkte urettferdig av politikerne å sette oss i en slik situasjon.
30.Vi forsøker her å holde oss til en langsiktig plan utarbeidet i samarbeide med de øvrige universiteter og basert på hva vi betrakter som en normal utvikling i områdene.
Your last searches